Borecký dvůr začátkem nové cesty

Pěstování velmi pestré škály plodin v režimu ekologického zemědělství na nemalé výměře, krajinotvorbě, provozu kompostárny a recyklačního dvora se na usedlosti zvané Borecký dvůr, která byla ještě před několika lety opuštěným objektem, věnuje člen Asociace soukromého zemědělství Jindřichův Hradec Miloš Stejskal za pomoci své ženy Marcely a čtyř zaměstnanců.

Předci Miloše Stejskala hospodařili na svém selském stavení v malé vesničce Chlumec, části města Dačice, celkem na 30 hektarech zemědělské a lesní půdy. Když jeho otec zažádal po revoluci o restituce, bylo Milošovi 14 let.

„Pamatuji si, o jaké boje šlo, aby nám vůbec byla půda, která rodině prokazatelně patřila, vydána. To bylo obstrukcí! Někteří sousedé měli pocit, že je okrádáme. Vydaný mrtvý inventář se podobal spíše sbírce šrotu…,“ vzpomíná hospodář, který začal sedlačit po absolvování Střední zemědělské školy v Dačicích na 50 hektarech půdy.

Zpočátku měl sedm krav a věnoval se i chovu prasat, který se postupně rozšířil až na produkci tří stovek vykrmených zvířat ročně. Následoval výkrm holštýnských býčků na tzv. „baby beef“ s dodáním do Nizozemska. Vzhledem k tomu, že se původní rodinný statek nachází v zástavbě, nebylo zde provozování živočišné výroby zrovna ideální, mladý hospodář ji proto po čase ukončil a zaměřil se, i díky navyšující se výměře obhospodařovaných pozemků, pouze na rostlinnou výrobu. Tu řadu let praktikoval intenzivním způsobem, s množstvím postřiků.

Až přišel rok 2009, kdy si Miloš Stejskal uvědomil, že tento způsob hospodaření mu není blízký, neztotožňuje se s jeho smýšlením, a je proto na čase ho změnit. A to byl první krok k naprosto zásadní změně nejen v jeho hospodaření, které přešlo do ekologického režimu, ale i dalšímu podnikání a rovněž životě celé rodiny, která čítá manželku Marcelu a jejich tři děti.

O rok později zakoupil hospodář nedaleko rodné obce opuštěnou, odlehlou usedlost Borecký dvůr a začal zde provozovat kompostárnu, jejíž kapacita je v současné době tři tisíce tun bioodpadu ročně. Ten sem dodávají čtyři okolní obce, a ještě dvě firmy, které sváží bioodpad z širokého okolí. Finálním produktem je kompost třídy A+, což je super kvalitní organické hnojivo ideální jako vstup pro ekologické zemědělství.

„Kompost se mi nesmírně osvědčil k ozdravení půdy, která lépe zachycuje a drží vodu. Kromě dodání potřebných živin se mění i fyzikální vlastnosti půdy, je patrné ovlivnění její struktury, lépe se zpracovává, vidím skutečně velké změny,“ informuje hospodář.

Ten při přechodu do ekologického režimu hospodaření, kterému se věnuje na 240 hektarech pozemků, pěstoval kvůli ozdravení půdy hlavně jeteloviny a dvouletý kmín, osevní postup pak začal doplňovat o špaldu, žito, hrách, pšenici jednozrnku a dvouzrnku a pšenici červenou. Dnes se zabývá i množením osiv obilnin pro PRO-BIO, má také množitelské porosty svazenky a hořčice.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *