Biologicky aktivní látky do chmelu

Velká část území ČR se v posledních letech potýká s nerovnoměrnou distribucí srážek během vegetace většiny zemědělských plodin. Množství a distribuce srážek se ukazuje jako významný problém právě v Žatecké oblasti, kde je soustředěna nejvýznamnější část produkce chmele v ČR. Oblast Žatecka se nachází ve srážkovém stínu Krušných hor a Doupovských vrchů. Rostliny chmele se v průběhu vegetace musejí vyrovnávat se stresem v podobě přísušku, a to i několikrát za vegetaci a často po dlouhou dobu.

Tématem se v týdeníku  Zemědělec zabýval spolu s dalšími autory Ing. Pavel Procházka, Ph.D., z České zemědělské univerzity v Praze. Připomněl, že vzhledem k měnícímu se klimatu rostliny chmele často trpí nejen deficitem vody v půdě, ale i výraznými teplotními výkyvy, kdy například počátkem srpna 2020 teplota v produkční výšce chmelnice často přesahovala teplotu 35 °C. Nedostatek vláhy je při pěstování chmele možné kompenzovat doplňkovou závlahou, avšak v ČR je závlaha používána jen asi na pětině chmelnic. Jednou z možností, jak alespoň částečně eliminovat tyto stresy, je ošetření chmelových rostlin vhodnými biologicky aktivními látkami.

Výsledky několikaletých pokusů ukazují, že nejlépe působící biologicky aktivní látkou je Lexenzym, což je koncentrát huminových kyselin a fulvokyselin obohacený o prekurzory fytohormonů, vitamíny a enzymy. Velmi podobných výsledků dosáhl přípravek Lexin, což je kapalný koncentrát huminových kyselin, fulvokyselin a auxinů. Stimuluje například dělení buněk a jejich dlouživý růst. Jeho pozitivní vliv byl pozorován také na tvorbu cévních svazků, tvorbu a růst kořenů a další anatomicko-morfologické vlastnosti a znaky rostlin včetně zvýšení jejich výnosu a kvality.

Velmi dobrých výsledků dosáhl rovněž přípravek Lignohumát Max a výtažek z mořské řasy Ascophyllum nodosum, který v praxi obsahuje například přípravek Alginure, který je zároveň (v podstatně vyšších dávkách než v těchto pokusech) použitelný jako fungicid. Rovněž přípravky založené na bakteriích kmene Lactobacillus se v praxi ukazují jako velmi výhodné pro stimulaci chmele. Bakterie kmene Lactobacillus mají vliv na navýšení hladiny fytohormonů (auxinů, giberelinů a cytokininů), které usnadňují rostlinám regeneraci a podporují je v růstu a zdravém vývoji. Přípravkem obsahující bakterie Lactobacillus je například Laiven Flora.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *