Archiv autora: Zdeněk Wegscheider

Filtr

Likvidace plevelů nebo přihnojení

Zemědělské družstvo Haňovice hospodaří v řepařské a obilnářské výrobní oblasti na rozhraní Olomoucka a Šumperska. Odlišné technologie zakládání porostů ozimé pšenice a nedostatek podzimních srážek vedly ke znatelným rozdílům ve vzcházení na jednotlivých pozemcích. Jarní agrotechnická opatření tak nelze uplatnit šablonovitě.

Kategorie: Nezařazené

Výpadek brambor se promítl do ceny

Množitelské porosty brambor v loňském roce nedopadly nejlépe a na trhu panuje nedostatek kvalitních sadbových hlíz. Růst cen sadby není výhradně česká záležitost, ale lze jej sledovat po celé Evropě. Nepříznivé podmínky způsobily, že některé odrůdy české provenience nebudou pro pěstitele vůbec k dispozici.

Kategorie: Nezařazené

Účelná symbióza při kompostování

Těsná spolupráce mezi obcemi a zemědělci se nemusí projevovat jenom údržbou veřejných ploch či odhrnováním sněhu z místních komunikací. Oboustranně prospěšná může být likvidace biologicky rozložitelných komunálních odpadů. ...

Kategorie: Nezařazené

Hnědému uhlí se těžko konkuruje

Pěstování energetických rostlin na orné půdě u nás nemá na růžích ustláno. Pevná paliva z biomasy se na trhu uplatňují pouze sporadicky. Není divu. Zatímco v zahraničí nahrazují nákladné topné oleje, v tuzemsku jim konkuruje dostupné hnědé uhlí. Proto se pelety, brikety a jiné formy pevných biopaliv nejsnáze uplatní při...

Kategorie: Nezařazené

Množitelé trav rozšiřují plochy

Travní semenářství zaznamenalo za poslední čtyři roky téměř padesátiprocentní nárůst množitelských ploch, čímž se vyrovnalo rozloze z konce devadesátých let. Zájem je hlavně o mezirodové hybridy, největší zastoupení si přesto drží jílek mnohokvětý a jílek jednoletý.

Kategorie: Nezařazené

Hodnocení jakosti letošního obilí

Srpnové deště negativně ovlivnily kvalitu sklízeného zrna téměř ve všech krajích České republiky. Většina pěstitelů ve středních Čechách a na jižní a střední Moravě sklidila včas. Naopak jejich kolegové na česko-moravském pomezí se museli vyrovnat s rozmary počasí a mnohde splakali nad výdělkem.

Kategorie: Nezařazené

Rychle rostoucí dřeviny na startu

Ke snížení nadměrného zornění České republiky může přispět zakládání výmladkových plantáží energetických dřevin. Příslušné pozemky se za tímto účelem dočasně vyjímají ze zemědělského půdního fondu. Přestože dotační podpora na výsadbu existuje, mnoho podnikatelů se do pěstování nežene. Přijde impuls od státního podniku?

Kategorie: Nezařazené

Škrobárny Pelhřimov naplní kvótu

Navzdory srpnovým přísuškům průmyslové brambory na Vysočině narostly. Škrobárny Pelhřimov se o svou hlavní surovinu obávat nemusejí a letošní kvótu pro bramborový škrob téměř naplní. Přes opožděný začátek kampaně pelhřimovští očekávají, že v prvním prosincovém týdnu si budou moci říci: „Pro letošní sezónu splněno!“

Kategorie: Nezařazené

Sója stoupá pomalu ale vytrvale

Organizátorům polních dnů Sója v Bezuchově počasí opravdu nepřeje. Každý z dosavadních tří ročníků provázely deštíky různé intenzity. Návštěvníci si tak kromě bohatých poznatků odnesli na každé botě půlkilový půdní vzorek z pokusného stanoviště.

Kategorie: Nezařazené

Typickou barvou je hráškově zelená

Biofarma Josefa Sklenáře v Sasově provozuje ekologickou rostlinnou a živočišnou výrobu. Vedle toho se věnuje mimoprodukčním činnostem, například hipoterapii nebo vzdělávacím a osvětovým akcím, které souvisí s ekologickým hospodařením.

Kategorie: Nezařazené