Archiv autora: Vrzalová Jana

Filtr

Exkurze za zkušenostmi po biofarmách

Mezinárodní konference Evropská akademie ekologického zemědělství Bioakademie se letos konala ve dnech 20.–21. září 2012, jako už tradičně v prostorách Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity v Lednici. Více než 130 účastníků z ČR, Slovenska, Rakouska, Maďarska, Bulharska, Anglie a dalších zemí bylo přítomno na třech různých trasách (trasa A – Česká...

Kategorie: Nezařazené

Svazenkou v kukuřici proti erozi půdy

Téměř 50 procent půdy je v České republice ohroženo vodní erozí. V Jihomoravském kraji je situace ještě horší, zejména díky specifickému složení půd, ale i hospodaření tamních zemědělců. Půda, která je nevhodně osetá širokořádkovými plodinami, snadno podléhá při přívalových deštích vodní erozi, značné problémy a nevyčíslitelné škody způsobuje i kukuřice...

Kategorie: Nezařazené

Brzy budeme znát biopotravinu roku

V září budou známy nejlepší biopotraviny tohoto roku. Letos poprvé se do soutěže mohly zapojit i sezónní biopotraviny, a to díky změně termínu. „Letos jsme zároveň organizátory i vyhlašovateli soutěže. Rozhodli jsme se proto přesunout termín soutěže ze závěru roku na plnou produkční sezonu. Věříme, že porota tak bude moci...

Kategorie: Nezařazené

Bioakademie proběhne v září

Ekologičtí zemědělci se ve dnech 20.–21. září sejdou na prestižní konferenci Bioakademie 2012 v Lednici na Moravě. Jako každoročně se účastníkům nabízí příležitost, jak načerpat poznatky přímo v praxi. ...

Kategorie: Nezařazené

Česká produkce česneku nestačí

V Olomouci proběhl seminář zaměřený na česnek, řešila se odrůdová skladba v České republice, pěstitelské problémy, ale i jeho zdravotní stav v souvislosti s častými virovými chorobami. Důležitá témata též byla, jaký má výhled tato významná zelenina do budoucnosti a způsoby jejího ozdravení a uchování pomocí kryokonzervace.

Kategorie: Nezařazené

Bioakademie se zaměří na exkurze

Prestižní konference ekologického zemědělství Bioakademie 2012 proběhne 20.–21. září 2012 tradičně v Lednici na Moravě. Letos se zaměří na problematiku společné zemědělské politiky ve vztahu k ekologickému zemědělství. O konání celé akce a novinkách v rámci ekologického zemědělství v České republice jsme si povídali s Ing. Milanem Kouřilem z PRO-BIO...

Kategorie: Nezařazené

Hybridy řepky s vysokou rentabilitou

Společnost Rapool CZ s r. o. dbá na optimální pěstební doporučení, která zároveň nespouštějí z očí náklady farmářů na pěstování a maximální rentabilitu produkce hybridů ozimé řepky. Pro zásev 2012 nabízí sortiment hybridů a liniových odrůd pro stabilizaci vysokých výnosů semene s vysokou olejnatostí.

Kategorie: Nezařazené

Šlechtění safloru v Troubsku trvá

Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r. o. a Zemědělský výzkum, spol. s r.o. Troubsko pořádal na svých pokusných plochách polní den. Návštěvníci mohli spatřit 16 zemědělských plodin, které ústav vlastní a zastupuje v České republice. V rámci akce proběhl i slavnostní křest nové knihy Rostliny čeledi Fabaceae LINDL. (bobovité) České...

Kategorie: Nezařazené

Ani déšť neohrozil akci MendelAgro

V Žabčicích proběhl polní den Mendelovy univerzity v Brně s názvem MendelAgro 2012. Šlo v pořadí o třetí akci stejného názvu navazující na tradiční setkání „MZLU pěstitelům“, která je organizována na polní pokusné stanici v Žabčicích již od roku 1989. Setkávají se zde zástupci zemědělské praxe a odborníci z celé...

Kategorie: Nezařazené