Archiv autora: Vladislav Fuka

Filtr

Nejistá sezóna pěstitelů brambor

Ještě donedávna byla ve skladech veliká zásoba starých brambor. Vzhledem k opožděné výsadbě, často až na konci května, se s největší pravděpodobností zpozdí i letošní sklizeň. A je otázkou, zda všechny odrůdy dokážou tento skluz dohnat. U sadby by to neměl být problém, ale ohroženy jsou konzumní brambory, stejně jako...

Kategorie: Odrůdy, Okopaniny

Zlaté klasy nejlepším exponátům

Nedílnou součástí výstavy Země živitelka v Českých Budějovicích je soutěž Zlatý klas o nejlepší vystavený exponát. Za dobu své existence se stala prestižní záležitostí, neboť významně přispívá k propagaci a publicitě oceněných produktů i jejich výrobců. Nejlepší vybrané exponáty splňující navíc i náročná ekologická kritéria byly oceněny Zlatým klasem s...

Kategorie: Výstava

Věhlasné odrůdy ze šumavské líhně

Nejen naši pěstitelé brambor mohou v současnosti vybírat z téměř třiceti českých odrůd pocházejících ze šlechtitelské společnosti VESA Velhartice, a. s. K dispozici je sedm velmi raných, osm poloraných, osm raných a šest polopozdních odrůd, z toho je 22 konzumních, ať už se žlutou, bílou, či růžovou dužninou a sedm...

Kategorie: Okopaniny

Tradiční ostrůvek bramborářů

Pravidelně v červenci se vyhledávaným ostrůvkem českých bramborářů stávají Velhartice. I letos uspořádala tamní šlechtitelská stanice VESA, a. s., tradiční setkání pěstitelů brambor, na němž představila vlastní odrůdové novinky i současný sortiment vyhlášených českých odrůd. Odborný program doplnily přednášky zaměřené na aktivity bramborářského svazu, aktuální stav množitelských porostů a systém...

Kategorie: Odrůdy, Okopaniny

Jihočeský recept na úspěch

Už třináct pohárů ze soutěží Zemědělec roku má ve své kanceláři majitel a jednatel společnosti Noragros, s. r. o., Václav Nosek. „Není to o pohárech, ty jsou pouze oceněním naší celoroční práce,“ říká skromně Nejlepší zemědělec v Jihočeském kraji v roce 2020. „Za rok uděláme spoustu chyb, což je přirozené....

Kategorie: Agrotechnika

Šetrné hospodaření s bonusem

„Cílem našeho projektu je dostat co nejvíce oxidu uhličitého pod zem a co nejméně do ovzduší. A ještě za to zemědělcům zaplatit,“ říká Václav Kurel ze společnosti Benefit Management. „Výsledným efektem je pak jejich šetrné a ziskové hospodaření.“ „S projektem Carboneg jsme přišli za zemědělci v dubnu a již dnes...

Kategorie: Naše pole

Cesta k ziskovému zemědělství

Projekty carbon farming týkající se ukládání uhlíku do půdy a na to navazující finanční podpory od firem produkující velké množství CO2 se využívají především v Americe a v Austrálii, v menší míře také u našich sousedů v Rakousku a Německu. S obdobným projektem nyní přichází za českými zemědělci společnost Benefit...

Kategorie: Nezařazené, Půda

Než začne rašit réva

Vinaři z Habánských sklepů ve Velkých Bílovicích dokončili řez révy, ostříhali přibližně tři čtvrtě milionů keřů. Po jedné z nejnamáhavějších a časově nejnáročnějších jarních prací ve vinici je čeká neméně důležitá činnost, vázání tažňů, při němž je zapotřebí zejména šikovných rukou. Vázání by mělo být dokončeno před rašením révy, poslední...

Kategorie: Vinná réva

Objemná krmiva z luk a pastvin

Zemědělci si už postupně uvědomují, že trvalé travní porosty nejsou jen zdrojem dotací, ale při správné péči poskytují i dostatek kvalitních objemných krmiv. „Ta by se měla získávat především z luk či pastvin a orná půda by měla sloužit zejména k pěstování tržních plodin,“ říká Oldřich Zavřel, obchodní zástupce společnosti...

Kategorie: Agrotechnika, Pícniny, Travní porosty

Stroj s velkou přidanou hodnotou

V zemědělské praxi se osvědčila technologie přísevů originální secí kombinací Ripper STP 300 od českého výrobce, společnosti P & L. „Jeho hlavní předností je protierozní způsob setí na loukách a pastvinách, vysoké procento vzcházení přísevů v porovnání s klasickými technologickými postupy a univerzálnost,“ zdůrazňuje Maxim Kurasov, produktový manažer společnosti P...

Kategorie: Agrotechnika, Pícniny