Archiv autora: Jana Velechovská

Filtr

S pomocí moderních technologií

Šlechtění už dávno není pouze o snaze získat co nejvyšší výnos či užitkovost. Ani u hospodářských zvířat, ani u zemědělských plodin. Samozřejmě se výnos neopomíjí, protože na jeho výši závisí nejen zisk pěstitele, ale hlavně schopnost uživit populaci naší planety. Nicméně se na předních příčkách zájmu šlechtitelů čím dál častěji...

Kategorie: Obilniny

Lány bez plevelů a chorob?

Co by si nejspíš přál každý pěstitel? Optimální průběh počasí a vyrovnaný porost bez plevelů, škůdců a chorob. Jenže v reálu se s tím asi jen těžko setká. Počasí je takové, jaké je, a nikdo s tím nic nenadělá. A pokud jde o ty další faktory, tak jejich ovlivnění sice...

Kategorie: Obilniny

Borecký dvůr začátkem nové cesty

Pěstování velmi pestré škály plodin v režimu ekologického zemědělství na nemalé výměře, krajinotvorbě, provozu kompostárny a recyklačního dvora se na usedlosti zvané Borecký dvůr, která byla ještě před několika lety opuštěným objektem, věnuje člen Asociace soukromého zemědělství Jindřichův Hradec Miloš Stejskal za pomoci své ženy Marcely a čtyř zaměstnanců.

Kategorie: Ekologické zemědělství

Úskalí pěstování ozimé řepky

Řepka je zemědělskou plodinou, která v posledních desetiletích získala na oblibě, protože její semeno patří mezi dobře zpeněžitelné komodity. Nicméně její pěstování se neobejde vždy bez problémů, které by bylo snadné řešit. A tak se může její ekonomická výhodnost do značné míry zredukovat.

Kategorie: Nezařazené

Nejen surovina pro bionaftu

Řepka olejka je plodinou, která v posledních letech vzbuzuje vášně a diskuse všude tam, kde její květy zbarví pole do žluta. Většinou se jedná o negativní emoce spojené s produkcí bionafty, ale nemělo by se zapomínat, že tato plodina slouží též k výrobě kvalitního, oblíbeného a tím pádem i hojně...

Kategorie: Nezařazené

Prodej farem v době covidové

Po výrazném zájmu o investice do zemědělských farem do roku 2017 došlo v letech 2018 a 2019 k útlumu. V roce 2020 zájem o investice do zemědělských podniků opět pozvolna rostl, a to i přes situaci způsobenou epidemií covid-19.

Kategorie: Půda

Další tradice založena

Na samém jihu Břeclavska, lemována poli a vinohrady, nad nivou řek Kyjovky a Moravy, se spoustou vinných sklepů a národopisným areálem, leží typická podlužácká obec Tvrdonice, která zachovává bohatým folklorním životem lidové tradice. Tradici vinařství rodu Kosíkových, která byla založena před sto lety v Dolních Bojanovicích a pak pokračovala v...

Kategorie: Vinná réva

V Bezděkově hraje levandule prim

Nejen původní statek na úpatí Zábřežské vrchoviny, ale i část obce Bezděkov se v posledních několika letech proměnily doslova v levandulové království. Podařilo se to Lukáši Drlíkovi, jeho partnerce Veronice a dalším členům rodiny. Základ činnosti jejich Levandulového statku Bezděkov tvoří produkce levandule, kterou mají v plánu v brzké době...

Kategorie: Nezařazené

Když změna přinese ovoce

Když začali zemědělští inženýři Denisa a Kamil Mezníkovi, kteří roky pracovali v jiných oborech, před více než deseti lety vysazovat na svazích Vsetínských vrchů své první ovocné sady s cílem budoucího zpracování produkce, dočkali se nepochopení okolí. S heslem „Časy se mění, to dobré zůstává“, v jehož duchu dnes provozují...

Kategorie: Ovoce

Působí na výnosy i změny klimatu

O kvalitu půdy se zajímali již pradávní zemědělci a praktikovali různé postupy k udržení výnosu i regulaci zaplevelení. Organická hnojiva se do půdy přidávala od nepaměti, ale byla i období, kdy se nedalo dopustit na umělá hnojiva a ta statková mohla být považována za přežitek. Dnes se kvalita půdy, ale...

Kategorie: Půda