Archiv autora: Petr Hezký

Filtr

Kvalita pšenice ze sklizně 2019

Agrotest fyto, s. r. o., v Kroměříži každoročně sleduje za podpory Ministerstva zemědělství sklizňovou kvalitu obilovin v ČR, a to již téměř dvacet let. Dlouholetá řada dat umožňuje meziroční srovnání a zhodnocení vlivu počasí na kvalitu pšenice a žita a ve spolupráci s Výzkumným ústavem pivovarským a sladařským také ječmene....

Kategorie: Obiloviny

Zelené hnojení v meziřadí sadů

Půdy, živiny, voda, plevele, hmyz a hlodavci ovlivňují produktivitu ovocných stromů. Vegetační půdní kryt poskytuje trakci pro stroje, chrání půdu před erozí, zadržuje vodu a eliminuje prašnost. S ohledem na udržitelnou produkci potravin se nabízí ozelenění meziřadí rostlinami, které přinášejí víc benefitů, než tradiční trávnatý pás.

Kategorie: Meziplodiny, Ovoce, Půda

Pěstování vojtěšky seté na semeno

Ve světovém měřítku je vojtěška setá nejstarší a nejdůležitější pícnina spolu s kukuřicí setou. Do kultury byla zavedena asi před 2500 lety v oblasti náhorní plošiny východního Íránu, Tadžikistánu a Afganistánu. S jejím cílevědomým šlechtěním se začalo oproti jiným kulturním plodinám mnohem později a díky tomu jsou kulturní formy méně...

Kategorie: Agrotechnika, Osivo, Pícniny

Plevele v sadech v podzimním období

Podzimní období je pro řadu plevelných druhů v sadech dobou, kdy můžou růst i v příkmenných pásech, regulační zásahy již nejsou obvykle prováděny a plevele můžou kvést a produkovat semena. Zvláště při mírném průběhu počasí (většině níže uvedených druhů ale nevadí ani občasné ranní mrazíky) mohou plevele dokončit životní cyklus...

Kategorie: Ochrana rostlin, Ovoce

Pestovanie bazy čiernej

K mnohostranne využiteľným rastlinám s nedoceneným plodinovým potenciálom na domácej odbornej scéne patrí baza čierna Sambucus nigra L., úžitkový ker z čeľade pižmovkovitých. Divo rastúce jedince bazy čiernej sú pôvodným druhom rozšíreným takmer v celej Európe. Novodobo v niektorých krajinách starého kontinentu ide o intenzívne pestovanú trvácu kultúru krovitého až...

Kategorie: Agrotechnika, Ovoce

Modelový ekologický sad

Ekologická produkce ovoce zaznamenala v posledních desetiletích v evropském měřítku velmi významný posun směrem k intenzivnímu modelu, jenž je zajímavý i po ekonomické stránce. Jde o trend prosazující se v dílčí podobě i v integrovaných systémech a posouvá je na kvalitativně vyšší úroveň. I když ekologická produkce byla svého vzniku...

Kategorie: Ekologické zemědělství, Ochrana rostlin, Ovoce

Chytrá pomůcka v ochraně rostlin

Rostlinolékařský portál je veřejně dostupná aplikace Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (ÚKZÚZ), která vzájemným propojením odborných textů, fotografií, informací o aktuálních výskytech škodlivých organismů a jejich prognóze a pravidelně aktualizovaných seznamech povolených přípravků na ochranu rostlin představuje zajímavý nástroj využitelný při plánování a řízení ochrany rostlin.

Kategorie: Ochrana rostlin

Zlepšení vzcházivosti a výnosů řepky

Řepka olejka je po pšenici druhou nejrozšířenější plodinou v České republice. Pěstitelům se ale stále nedaří podstatně zvyšovat výnosy. V předchozích letech s teplými zimami se u nás výnosy řepky pohybovaly kolem tří a půl tuny, ale v sezóně 2016/2017 s normálním průběhem zimy dosáhl průměrný výnos řepky v ČR...

Kategorie: Agrotechnika, Olejniny, Osivo

Kolik druhů blýskáčků je na našich polích?

Řekne-li se blýskáček, každý zemědělec si hned představí asi 1,5-2 mm velkého, černého, kovově lesklého brouka živícího se na poupatech a květech řepky. Je to (jen) blýskáček řepkový (Brassicogethes aeneus)? Ne! Blýskáček řepkový je v Evropě považován za druh škodící na řepce. Na ní se ovšem vyskytují i další druhy...

Kategorie: Ochrana rostlin, Olejniny

Novinky ve struktuře i nabídce

Během posledních měsíců posílila společnost Bayer své postavení na agrárním trhu. I díky akvizici společnosti Monsanto může pokračovat dlouhodobá strategie firmy, která vynakládá nemalé prostředky do výzkumu nových technologií pro udržitelné zemědělství. Pravidelně se tak divize Bayer CropScience přichází na trh s novými přípravky na ochranu rostlin. V letošním roce...

Kategorie: Obiloviny, Ochrana rostlin