Archiv autora: Petr Hezký

Filtr

Také letos s novinkami na trh

Ani letošní tradiční konference společnosti Bayer nebyla ochuzena o prezentaci některých novinek v nabídce pro rok 2021. Větší pozornost byla věnována přípravku Fabulis OD. Jedná se o nový regulátor růstu obilnin. V insekticidním systému D-Act pak byly představeny dva nové insekticidy – Decis Forte a Yoroi. Tím ovšem výčet novinek...

Kategorie: Konference, Obilniny, Ochrana rostlin, Olejniny

Optimalizace procesu v bioplynové stanici pomocí vhodných plodin

Produkce bioplynu jako obnovitelného zdroje energie bývá komplikovaným procesem závislým na mnoha faktorech. Pro produkci bioplynu je využívaná kukuřice setá, která bývá často významnou vstupní surovinou rostlinného původu při výrobě bioplynu. Přitom kukuřičná siláž nenabízí při fermentačním procesu všechny potřebné stopové prvky důležité pro činnost metanogenních bakterií, které jsou odpovědné...

Kategorie: Agrotechnika, Kukuřice

Nově registrované hybridy kukuřice

Na základě výsledků registračních zkoušek bylo v roce v roce 2020 v České republice nově registrováno celkem 43 hybridů kukuřice z toho 25 hybridů na siláž, 17 hybridů na zrno a jeden hybrid pro kombinované využití. Aktuálně je v ČR zaregistrováno o celkem 361 hybridů kukuřice celkem osmnácti udržovatelů.

Kategorie: Okopaniny, Osivo

První země schválila pěstování GM pšenice

Argentina jako první země na světě schválila pěstování geneticky modifikované pšenice. Nová odrůda pšenice HB4 ale nebude používána do té doby, než ji schválí také Brazílie. Schválení geneticky modifikované pšenice kritizuje část ekologů ale i tamních zemědělců. Velká část argentinské produkce je určeno na vývoz a není jasné, zda země...

Kategorie: Genetika, Obilniny

Kukuřice se letos sklízela později

V roce 2020 se zemědělci dočkaly vyššího úhrnu dešťových srážek, než tomu bylo v posledních výrazně suchých letech. Pozitivně to ovlivnilo růst kukuřice. Na druhou stranu poklesly průměrné denní teploty během vegetace, což oddálilo optimální termín sklizně u silážní i zrnové kukuřice. Zatímco kukuřičné siláže bude dostatek a i její...

Kategorie: Okopaniny, Osivo

Zkoušení sortimentu na více místech

I když jsou podzimní měsíce obdobím, kdy se celá řada zemědělských akcí zaměřuje na kukuřici, v letošním roce bylo i toto jinak. Veřejné sklizně orientované především na zrnové ale i na silážní kukuřice byly v naprosté většině zrušeny kvůli epidemiologické situaci. Neznamená to ovšem, že by jednotlivé osivářské společnosti pokusy...

Kategorie: Odrůdy, Okopaniny, Osivo

Nedostatek rodičů znamená zdatnější potomstvo

Rostliny, které zažily nehostinné prostředí, plodí zdatnější potomky. Aspekty mezigenerační paměti rostlin popsal tým, jehož součástí jsou i vědci z Česka. Potomci zkoumaných rostlin byly podle výzkumníků zdatnější v boji o životní prostor. Přenos zkušeností měl dopad i na další složky ekosystému.

Kategorie: Genetika

Letos se vrátilo chladno i drátovci

I s ohledem na povětrnostní podmínky posledních let se o škůdcích kukuřice příliš nemluvilo. Ochranu proti nim nelze opomíjet. V některých letech ale dojde k lokálnímu silnému výskytu konkrétních druhů, které mohou značně poškodit porosty. V letošním roce bylo na začátku vegetace kukuřice chladno, což na jedné straně zpomalilo vývoj...

Kategorie: Ochrana rostlin, Okopaniny

Plodina pro dnešní dobu

Kukuřice je plodinou, která nachází uplatnění jak přímo v zemědělském podniku, tak může být i tržní plodinou. V posledních desetiletích se využívá nejen ve výživě lidí a hospodářských zvířat, ale stala se i hlavním zdrojem pro výrobu bioplynu. Z pohledu požadavků na agrotechnické a půdně-klimatické podmínky je vhodným druhem do...

Kategorie: Okopaniny

Vlhký podzim komplikoval sklizeň i setí

Sklizeň podzimních plodin se kvůli dešťům opozdila o tři týdny až o měsíc. Zemědělci měli letos na podzim problémy se sklizní brambor, kukuřice i cukrovky. Na vině je především deštivé počasí. Kromě sklizně uvedených plodin se zpožďuje i setí ozimých obilnin. V některých případech se tak může stát, že část...

Kategorie: Nezařazené, Obilniny, Okopaniny