Archiv autora: Petr Hezký

Filtr

Stárnutí ekologických semen jarních obilnin

Vše živé včetně semen podléhá procesu stárnutí. U semen se jedná o sled událostí začínajících biochemickými jevy, poškozením buněčné membrány a narušením biosyntetických reakcí. Snižuje se vitalita osiva, klesá klíčivost a nakonec semena odumírají. V pokusech s ekologickými semeny si nejlépe držela klíčivost i vzcházivost jarní pšenice. U dalších druhů,...

Kategorie: Ekologické zemědělství, Osivo

Jak dosahovat vyšších výnosů cukrovky

Cukrové řepě se na našich polích v loňském roce obdobně jako v předchozí sezóně dařilo hůře než v dřívějších mnohem úspěšnějších ročnících. Výsledky cukrovarnické kampaně skončily daleko za očekáváním. Díky nižší produkci způsobené suchem se zkrátila délka řepné kampaně a vyrobilo se méně cukru, než se předpokládalo.

Kategorie: Konference, Okopaniny

Nadprůměrné a ještě lepší výnosy

Zemědělské družstvo Sloupnice sklízí ze svých polí nadprůměrné výnosy celé řady plodin, včetně ozimé řepky. Podle agronoma Ing. Milana Čapka je hned několik důvodů takto dobrých výsledků. Určitě je to širší osevní postup, vyvážená výživa včetně pravidelného vápnění a živočišná výroba v podniku. Díky dobře zvoleným odrůdám lze dosáhnout ještě...

Kategorie: Agrotechnika, Odrůdy, Olejniny

Zajímavý produkt z vinohradů

Přibližně polovina moravských a českých pěstitelů vinné révy produkuje hrozny v režimu integrované produkce. Část vinohradů ale patří do plochy, kde jsou uplatňovány zásady ekologického zemědělství. Navazuje pak výroba vína s předponou bio, která výrazně omezuje používání nepůvodních chemických látek ale třeba také cukru k doslazování.

Kategorie: Vinná réva

Rozsah ekologického zemědělství v České republice

Výměra ekologicky obhospodařovaných ploch i počet ekofarem každoročně narůstá. Tento trend zaznamenávají statistiky již více než dvacet let. Zemědělské farmy motivuje k tomuto směru hospodaření půdně-klimatické podmínky, podpora státu nebo například bezproblémový odbyt produkce s předponou bio. Na polích podniků hospodařících v režimu ekologického zemědělství nejčastěji pěstují obilniny a pícniny,...

Kategorie: Ekologické zemědělství

Vhodný termín ošetření ozimých obilnin – I. část

Ozimé obilniny jsou nejvýznamnější skupinou plodin pro české i evropské pěstitele, přičemž nic nenasvědčuje tomu, že by se na tom mělo v nejbližší budoucnosti něco změnit. Vysokou a kvalitní produkci lze očekávat pouze z nezaplevelených porostů. Přestože se obilniny vyznačují poměrně velkou konkurenční schopností, obvykle se při jejich pěstování nelze...

Kategorie: Obiloviny, Ochrana rostlin, Plevele

Velký důraz na důvěru zákazníků

Začátek roku je tradičně spjatý se setkáváním pěstitelů zeleniny. Na konci ledna uspořádala Zelinářská Unie Čech a Moravy akci, kde producenti mluvili o aktuálních problémech odvětví mezi sebou, ale i se zástupci státních orgánů a organizací. Jedním z hlavních témat bylo zaměření se na přání a potřeby zákazníků, především těch...

Kategorie: Konference, Zelenina

Rezervy v travních porostech

Při splnění několika základních podmínek mohou být travní porosty významným zdrojem kvalitního objemného krmiva, a to i z pozemků, které lze jen obtížně využít k jiné produkci. Mezi základní podmínky patří správná druhová skladba, odpovídající způsob obhospodařování a v neposlední řadě i dobře provedená sklizeň a senážování.

Kategorie: Konference, Travní porosty

Nové okolnosti pro herbicidní ochranu

Společnost Bayer CropScience uspořádala na začátku letošního roku sérii konferencí s názvem Bayer ExpertForum. Ochrana proti plevelným rostlinám patří mezi základní opatření zajišťující odpovídající výnosy. Přestože škody, které mohou plevele způsobit, jsou poměrně variabilní, nejčastěji se uvádí v desítkách procent. V poslední době řeší zemědělci novou situaci, která herbicidní ochranu...

Kategorie: Konference, Obiloviny, Ochrana rostlin

Ve výživě je co zlepšovat

Dlouhodobý stav zemědělské půdy nelze označit za uspokojivý. Současný systém hospodaření zaměřený především na ekonomický přínos každé plodiny v osevním postupu značně redukuje spektrum pěstovaných plodin. Přitom střídání plodin je důležitým intenzifikačním faktorem i z pohledu půdní úrodnosti. Dokonce jej někteří odborníci označují za klíčový. Střídáním plodin se ovšem nemyslí...

Kategorie: Konference, Výživa rostlin