Archiv autora: Petr Hezký

Filtr

Pomáhají rostlinám hned od začátku

Příjemnou příležitostí pro osobní setkání se svými zákazníky byla celostátní výstava Naše pole pro společnost AMALGEROL CZ, s. r. o. Hlavním produktem nabízeným zemědělcům je přípravek Amalgerol Premium. V nabídce ale najdeme také pevná a kapalná hnojiva a dvě novinky – Amalgerol Essence a Amalgerol Starter.

Kategorie: Agrotechnika, Okopaniny, Polní dny

Aminokyseliny pro rostliny

Při pěstování plodin je celá řada důležitých korků, které vedou k dobrému výsledku. Důležitý je výběr odrůdy, způsob a intenzita výživy, volba strategie ochrany apod. S tím vším zemědělcům radí společnost Bopur poradenství ve výživě a ochraně rostlin, s. r. o.

Kategorie: Polní dny

Podzimní příprava půdy pro cukrovou řepu

Cílem podzimního zpracování půdy, nejen pro cukrovou řepu, je upravit, popřípadě zlepšit fyzikální stav ornice, její biologické a chemické vlastnosti (vodní a vzdušný režim) pro následné vegetační období. Půda, její kvalita a zpracování patří mezi rozhodující faktory tvorby hospodářského výnosu. Současné alternativy podzimního zpracování půdy pro cukrovou řepu jsou velmi...

Kategorie: Okopaniny

Nová účinná látka chrání obilniny

Společnost BASF nechyběla v Nabočanech na výstavě Naše pole, aby zemědělcům představila změny v nabízeném sortimentu přípravků na ochranu rostlin. Výraznou novinkou je letošní uvedení na trh účinné látky s názvem Revysol®. Díky ní se aktuálně rozšiřuje možnost ochrany obilnin a v budoucnu i dalších plodin.

Kategorie: Ochrana rostlin, Polní dny

Stimulační efekt v různých plodinách

Přípravky Společnost MANETECH, a. s., stimulují rostliny ale důležité mikroorganismy v půdě. To se projevuje na růstu plodin, kvalitě sklízených produktů i celkové úrodnosti pozemků. Přípravky, které se prezentovaly na výstavě Naše pole, jsou na přírodní bázi a je možné je uplatnit v celé řadě polních i trvalých kultur včetně...

Kategorie: Polní dny

Hnojení ozimé řepky po vzejití

Řepka je plodina s poměrně velkými nároky na živiny. Většinu živin pro svoji potřebu by měla mít v půdě, jelikož hlavní příjem je prostřednictvím kořenů. Proto je obvykle doporučováno hnojení většinou živin již před výsevem řepky. V letošním roce však moc času na základní hnojení nebylo. Můžeme ohrozit výnos, pokud...

Kategorie: Výživa rostlin

Dobrá výživa chrání porosty

Společnost Lovochemie je tradičním výrobcem hnojiv, která využívají jak zemědělské podniky, tak zahrádkáři a drobní pěstitelé. V posledních letech se v jejím sortimentu objevují nové produkty kombinující více živin. Pěstitelé tak mají možnost řešit nejen základní hnojení makroprvky, ale i listovou výživu. V poslední době také využívají působení některých prvků...

Kategorie: Polní dny, Výživa rostlin

Úspěch a nové šlechtění

Společnost RWA Czechia s. r. o. působí na českém trhu od roku 2020, kdy navázala na tradici a zkušenosti firmy B O R s. r. o. V Nabočanech na výstavě Naše pole představila část svého sortimentu ozimé pšenice a dalších obilnin a také ozimé řepky. Vedle již úspěšných odrůd, které...

Kategorie: Obilniny, Odrůdy, Polní dny

Situace na polích i trhu s bramborami

V okamžiku, kdy je stále velká část brambor na poli, pořádá na konci července společnost MEDIPO AGRAS H. B., spol. s r. o., Havlíčkův brod ve spolupráci se Zemědělským družstvem Olešná polní den věnovaný právě této plodině. Nejinak tomu bylo i v letošním roce. I přes stále pokračující vegetaci zde...

Kategorie: Okopaniny

Pšenice s pekařskou kvalitou

Společnost Limagrain Central Europe Cereals, s. r. o., je tradičním účastníkem výstavy Naše pole. V rámci kompletního sortimentu odrůd jarních i ozimých obilnin se představilo několik letošních novinek. Shodou okolností tvořily skupinu pšenic s pekařskou kvalitou A.

Kategorie: Obilniny, Odrůdy, Polní dny