Archiv autora: Jana Pančíková

Filtr

Vědci z Olomouce se podíleli na rozluštění dědičného kódu žita

Po čtyřech letech bádání se podařilo rozluštit genetickou informaci třetí nejdůležitější evropské obilniny – žita. Mezinárodní výzkumný tým pod vedením německého Leibniz Institute of Plant Genetics and Crop Plant Research získal přesnou referenční sekvenci jeho genomu. Na výzkumu se podíleli také olomoučtí vědci z Ústavu experimentální botaniky Akademie věd ČR,...

Kategorie: Genetika, Obilniny, Výzkum

Rizika pomůže předvídat nový portál

Pravý stéblolam ozimé pšenice, který se vyznačuje hnědnutím stébel může způsobit zemědělcům výnosové ztráty dosahující až 30 %. Při včasném zásahu stačí snížená dávka přípravku proti houbovým chorobám. Tuto informaci a mnoho dalších mohou zemědělci získat na novém portálu AgroRisk pro včasné výstrahy před negativními dopady počasí, chorob a škůdců...

Kategorie: Nezařazené

Zásoba dusíku v půdě a její vlhkost na začátku jara

Na začátku letošního jara zůstává stále vysoké relativní nasycení půdního profilu do hloubky jednoho metru vodou, které je na většině území vyšší než 90 % (zdroj: Intersucho). To komplikuje přihnojení ozimů dusíkem, kde po přejezdu aplikační techniky může docházet k poškození půdy a zároveň hrozí riziko ztrát dusíku z půdy...

Kategorie: Výživa rostlin

Kompost Foto Jiří Pospíšil

Správný proces kompostování snižuje počet klíčivých semen plevelů v kompostech

Výsledky testování Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (ÚKZÚZ) potvrzují, že správný proces kompostování významně snižuje počet klíčivých semen plevelů v kompostech. Zásadní význam v množství životaschopných semen plevelů v kompostu hraje správná technologie kompostování, zejména fáze rozkladu (mineralizace), při které dochází k eliminaci nežádoucích organismů, včetně semen plevelů. Dalšími...

Kategorie: Kompostování, Plevele

Mráz a sníh pomohly podle zemědělců ze severních Čech proti hrabošům

Severočeští zemědělci věří, že mráz a sníh pomohly zlikvidovat hraboše. „Skutečný stav na polích však bude znám až na jaře," řekl ČTK předseda krajské agrární komory Jaroslav Brožka. Díky dostatku sněhu se vláha dostala do půdy, která trpěla dlouholetým suchem. Právě dlouhodobé sucho a přemnožení hraboši stáli za podprůměrnými výnosy...

Kategorie: Klima, Škůdci

Ozimá řepka a nástup jarní vegetace

Každoročně pořádá v únoru a březnu Svaz pěstitelů a zpracovatelů olejnin několik jarních seminářů, které se věnují problematice pěstování řepky. Řeší se aktuální stav porostů ozimé řepky v daném regionu, důraz se klade na zásady výživy a hnojení řepky na jaře, její regulaci a ochranu proti chorobám a škůdcům. Zveřejňují...

Kategorie: Olejniny

Čeští vědci poprvé upravili chmel moderní technologií CRISPR

Vědci z Biologického centra Akademie věd ČR jako první na světě upravili chmel pomocí nejmodernější genetické technologie CRISPR/Cas, která umožňuje velmi přesné úpravy konkrétního vybraného genu. Jejich cílem je více léčivých látek a hořkých kyselin v chmelu. Zatím techniku úspěšně otestovali na genu důležitém pro výrobu listových barviv, v současnosti...

Kategorie: Chmel, Genetika, Výzkum