Archiv autora: Jana Pančíková

Filtr

Může být nezakládání porostů meziplodin významnou prevencí proti šíření hrabošů – ano, nebo ne?

Když mě paní redaktorka požádala o napsání stanoviska k tiskové zprávě Ústředního kontrolní a zkušebního ústavu zemědělského ze dne 20. 8. 2020 s názvem „Nezakládání porostů meziplodin bude významnou prevencí proti šíření hrabošů“, tak jsem sice přípravu tohoto sloupku přislíbil, ale zároveň se trochu nacházím ve schizofrenní situaci. Pokusím se vysvětlit proč....

Kategorie: Jak to vidím já

Práci rostlinolékařů představí výstava Lékaři rostlin

Kam až sahá práce rostlinolékařů a jak moc jsou na ní závislé naše životy, přiblíží hlavní výstava sezony Lékaři rostlin. Pacientem lékaře je člověk, pacientem veterináře je zvíře, pacientem rostlinolékaře je rostlina - je motto výstavy, kterou si návštěvníci mohou prohlédnout od 2. října 2020 v Národním zemědělském muzeu v...

Kategorie: Ochrana rostlin, Významné události

Svět trav přilákal stovky návštěvníků

To, že je o trávy ať už pícní, trávníkové, či okrasné stále zájem, potvrzuje vysoká návštěvnost v pořadí osmého ročníku výstavy nazvané „Kouzelný svět trav 2020“. Cílem výstavy s expozicí okrasných, trávníkových, pícních i planých druhů trav bylo přiblížit široké veřejnosti zajímavý svět trav a práci vědců, kteří jej zkoumají....

Kategorie: Travní porosty, Výstava

Doporučení k nevysetí meziplodin rozšířeno o další okresy

V návaznosti na tiskovou zprávu ze dne 20. 8. 2020 s doporučením k nezakládání porostů meziplodin jako významné prevenci proti šíření přemnožených hrabošů a na základě aktuálních dat celoplošného monitoringu ÚKZÚZ rozšiřujeme počet okresů ohrožených kalamitním výskytem tohoto škůdce. Ke dni 1. 9. 2020 rozšířil ÚKZÚZ seznam okresů nejvíce zasažených...

Kategorie: Meziplodiny

Pro prevenci proti šíření hrabošů – nezakládat porosty meziplodin

Z důvodu pokračující gradace hraboše na různých místech ČR je zásadní nevytvářet v době před setím a v době vzcházení ozimých plodin na orné půdě dočasné porosty, které hrabošům slouží jako přechodné útočiště a poskytují jim potravu a úkryt pro rozmnožování. Absence meziplodin v současné době představuje jednu z účinných...

Kategorie: Meziplodiny, Ochrana rostlin, Škůdci

Pěstují ječmen padesát let na stejném poli

Půlstoletí se vědci Mendelovy univerzity v Brně na školním statku v Žabčicích zabývají pěstováním jarního ječmene stále na stejném poli. Zaměřují se jednak na samotný ječmen, u něhož hodnotí dopady různé agrotechniky na výnos a kvalitu zrna, především s ohledem na sladovnickou jakost. Kromě toho je zajímá, jak se mění...

Kategorie: Obilniny