Archiv autora: Jana Pančíková

Filtr

V Ivančicích zahájili sezónu chřestu

V Ivančicích na Brněnsku proběhl pětadvacátý ročník tradičních Slavností chřestu. Nejrůznější chřestové speciality mohli návštěvníci akce ochutnat od pátku 17. do neděle 19. května. Po celou dobu slavností bylo možné zakoupit čerstvý chřest či ve vinařské zóně vyzkoušet snoubení chřestu s vínem. Ivančice jsou s pěstováním chřestu spojeny již od...

Kategorie: Nezařazené

Hybridní odrůdy obilnin

Na konferenci společnosti SAATEN-UNION CZ s. r. o. ve Stříteži vystoupil Ing. Adam Čáslava, produktový manažer pro hybridní pšenice Saaten-Union, který hovořil o novém programu HySEED. Tento program zastřešuje šlechtění hybridních ozimých obilnin. Hybridy využívají zejména heterózního efektu, rostlina je robustnější a klasy mají vyšší produktivitu. Pro pěstitele je důležité...

Kategorie: Nezařazené

Mšice a virové choroby u řepky

Doc. Ing. Jan Kazda, CSc., z České zemědělské univerzity v Praze upozornil na konferenci společností SAATEN-UNION CZ s. r. o. a Rapool CZ s. r. o. na výskyt mšic v podzimním období tři roky po sobě. Hovořil také o výsledcích pokusů s odrůdami s genem rezistence proti viru žloutenky vodnice.

Kategorie: Ochrana rostlin, Olejniny

Choroby obilnin – co hrozí v nejbližší době?

Rostliny ječmene po přezimování, u nichž se objevily žloutnoucí listy, mohly být poškozeny abiotickými faktory či trpět nedostatkem některých prvků, ale mohly být také následkem podzimní infekce virem Barley yellow dwarf virus (BYDV), původcem žluté zakrslosti ječmene. Podobně, u některých odrůd pšenice změnu zbarvení listů na oranžové až červené, způsobuje...

Kategorie: Ochrana rostlin

Je digestát organické hnojivo – ano, nebo ne?

Podle legislativy je digestát organické hnojivo. Pokud je vyroben výhradně ze statkových hnojiv a objemných krmiv anaerobní fermentací při výrobě bioplynu, je typové organické hnojivo. Ale z hlediska svého působení v půdě a na půdu je možno ho považovat spíše za kombinované minerální hnojivo s převažujícími živinami dusíkem a draslíkem. Nicméně v úvodu je...

Kategorie: Jak to vidím já

Ocenění za přínos k rozvoji vědy

Na mezinárodní odborné konferenci Pohled přes hranice pořádané Českou společností rostlinolékařskou v Dolních Dunajovicích předal předseda České akademie zemědělských věd RNDr. Jan Nedělník, Ph.D., nejvyšší zlatou medaili Ing. Petrovi Ackermannovi, CSc. Ocenění bylo uděleno za mimořádný přínos k rozvoji vědy a výzkumu v agrárním sektoru.

Kategorie: Významné události

Sucho snižuje kvalitu sladovnického ječmene

Sezónní výkyvy počasí, zejména déletrvající sucho, způsobují problémy v produkci sladovnického ječmene. Vědci hledají cesty jak kvalitu této klíčové suroviny pro výrobu piva do budoucna zajistit i v prostředí měnícího se klimatu. Stále častější výskyty extrémních povětrnostních podmínek totiž vedou k tomu, že jarní ječmen nemá dostatečnou kvalitu, protože porosty...

Kategorie: Obiloviny

Zkouší a šlechtí odrůdy olejnin

I přesto, že pohled veřejnosti na řepku není poslední dobou zcela pozitivní, jde o tržně lukrativní plodinu produkující jeden z dietologicky nejkvalitnějších olejů. Technologie jejího pěstování je na vysoké úrovni, také proto její pěstební plochy každoročně rostou. Význam a rozsah pěstování řepky olejky se odráží také v intenzitě šlechtění a...

Kategorie: Olejniny

Množení jetelovin je na vzestupu

Jetelotravní semenářství se potýká s řadou problémů, jedním z nejpalčivějších je zákaz aplikace přípravků na bázi účinné látky diquat. Na semenných porostech jetelovin a trav se negativně podepsalo loňské sucho, které zasáhlo i úrodné oblasti. Semenářství jetelovin je svojí výměrou a produkcí semen na historicky nejvyšší úrovni. Zájem ze zahraničí...

Kategorie: Pícniny, Travní porosty