Archiv autora: Jana Pančíková

Filtr

Brambory a jejich integrovaná ochrana

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) uspořádal seminář s názvem Integrovaná ochrana při pěstování brambor. Řešila se problematika současného bramborářství a technologie pěstování brambor s ohledem na principy udržitelného rozvoje. V současné době Český bramborářský svaz, ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství a ÚKZÚZ, připravuje program kvality QCZ pro brambory,...

Kategorie: Ochrana rostlin, Okopaniny

Varuje před rizikem

Prof. Žalud na akci informoval o tom, že se spustí nový web, který bude varovat před rizikem škůdců a chorob. Spuštění portálu Agrorisk mohou pěstitelé očekávat v polovině roku.

Kategorie: Agrotechnika

Podmínky aplikací přípravků pro snížení škod hrabošem

ÚKZÚZ zveřejnil možnosti aplikací přípravků na ochranu rostlin při řešení stále trvajícího kalamitního výskytu hraboše polního v České republice. Vedle aplikace zvýšenou dávkou do nor je možná i aplikace rozhozem. Aplikace rozhozem na jednotlivých pozemcích je podmíněna individuálním posouzením inspektory ÚKZÚZ, není povolena plošně. Podmínky aplikací maximálně zohledňují minimalizaci rizik...

Kategorie: Legislativa, Ochrana rostlin

Stroj klade nástrahy proti hrabošům

Bratři Tykalovi loni v září pořídili na svoji farmu nový stroj ze Švýcarska, který automaticky aplikuje otrávenou nástrahu do uměle vytvořených nor. Cílem je zabránit dalšímu kalamitnímu množení a redukovat tak počty hrabošů, kteří loni pouze na jejich rodinné farmě ve Vlčnově způsobili škody za více než 2,5 mil. korun....

Kategorie: Agrotechnika, Ochrana rostlin

Omezování dopadů a předpověď sucha

Ve Větrném Jeníkově proběhl seminář s názvem Omezování dopadů a předpověď zemědělského a lesnického sucha v České republice. Podle prof. Zdeňka Žaluda z Mendelovy univerzity v Brně a Ústavu výzkumu globální změny AV ČR může za sucho ze 70 procent změna klimatu a z 30 procent stav krajiny. Dosavadní měření...

Kategorie: Agrotechnika

Ve Větrném Jeníkově pokřtili knihu

Součástí semináře ve Větrném Jeníkově byl křest knihy „Zemědělské sucho v České republice – vývoj, dopady a adaptace“. Kniha byla vydána ve spolupráci s Agrární komorou ČR a je zaměřena na problematiku sucha a možných adaptací v praxi.

Kategorie: Agrotechnika

Odrůdová pravost chmele pod stálým dozorem

V Senohrabech u Benešova proběhl tradiční Chmelařský kongres, pořádaný Svazem pěstitelů chmele. Účastníky kongresu byli také zástupci Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (ÚKZÚZ), kteří se zaměřili mimo jiné i na problematiku Žateckého poloraného červeňáku s ohledem na fenotypové odchylky ve výsadbách chmele. V této souvislosti uvedli, že chmel, který...

Kategorie: Chmel

Sto let fakulty pohledem jejího děkana

O tom, jak se během sta let své existence vyvíjela Agronomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně, jsme hovořili s jejím děkanem doc. Ing. Pavlem Ryantem, Ph.D. Řeč přišla i na to, jak se změnilo zemědělství, které se podle něj stalo obětí vlastního úspěchu, nebo na čem stojí budoucnost Agronomické fakulty.

Kategorie: Jak to vidím já