Archiv autora: David Bouma

Filtr

Regulace výdrolu obilnin a pýru plazivého v ozimé řepce

Na změnách spektra plevelů v posledních desetiletích se projevuje významně především snížení počtu plodin, tzv. tržních, které přinášejí zemědělcům zisk. Nejrozšířenějšími se staly ozimé obilniny (pšenice, ječmen) a ozimá řepka. Podobně působí na rostoucí výskyt plevelů ústup od tradičního zpracování půdy a příklon k technologiím minimálního zpracování půdy.

Kategorie: Nezařazené

V Nizozemsku chtějí snížit hnojení dusíkem

V Nizozemsku se diskutuje o vyvlastnění zemědělské půdy jako způsobu řešení "dusíkové krize". Ta začala v roce 2019, kdy vláda rozhodla, že se dělá málo proto, aby poklesl vnos dusíku do půdy. Od prvního července platí "dusíkový zákon" který požaduje, aby do roku 2030 byla polovina "na dusík citlivé přírody"...

Kategorie: Výživa rostlin

Pochlubili se rozsáhlým sortimentem

Komplexní sortiment obilnin představila na výstavě Naše pole firma SAATEN-UNION CZ s. r. o. V nabídce mají kromě liniových odrůd pšenice také hybridní materiály. V sortimentu ozimého ječmene pak disponují odrůdami s rezistencí vůči žluté zakrslosti ječmene. Pro zájemce o méně rozšířené obilniny je v nabídce také oves.

Kategorie: Obiloviny, Odrůdy

Znalosti organické hmoty se vyvíjejí

Demonstrační farma Statek Bureš, s. r. o., uspořádala online den otevřených dveří. Na odborném semináři, který byl jeho součástí, se hovořilo o péči o půdu a také o organické hmotě. Na uspořádání akce se po podílel nedávno vzniklý Spolek pro inovace a udržitelné zemědělství, z. s.

Kategorie: Výživa rostlin

Jarní aplikace kompostu a zlepšení vláhových podmínek u brambor

Příspěvek se zabývá možností jarní aplikace kompostu při pěstování brambor. Cílem je ověřit účinnost takovéto aplikace kompostu na zlepšení pěstitelských podmínek v půdě v sušších ročnících. Hlavním přínosem jarní aplikace kompostu byl mělo být zlepšení vláhových poměrů v půdě, které by se mělo pozitivně promítnout do produkčních ukazatelů, jako je celkový výnos hlíz...

Kategorie: Okopaniny

Mokro horší sucha platí již stovky let

Výrazně mokrý průběh letošního ročníku je sice méně obvyklý, ale nikoliv neznámý. Velmi shodný ročník 1771 popisuje ve své kronice písmák František Jan Vavák. Mokré období tehdy trvalo tři roky, pro zemědělce a spotřebitele to znamenalo pohromu – prudký růst cen potravin a hlad. Dnešní zemědělci jen častěji zapadnou na...

Kategorie: Agrotechnika, Obilniny

Připravují nové odrůdy lnu a kmínu

Především kmín, len a konopí si mohli prohlédnout návštěvníci v expozici firmy AGRITEC, výzkum, šlechtění a služby, s. r. o., na výstavě Naše pole. Společnost má v registračních zkouškách novou odrůdu olejného lnu a jednoletého kmínu.

Kategorie: LAKR, Olejniny

Představili nové odrůdy i přípravky

Novinky v sortimentu odrůd i přípravků na ochranu rostlin představila na výstavě Naše pole společnost Syngenta. Příští rok přijde do prodeje fungicid Treso, který je určen na ochranu řepky proti hlízence, od letošního roku je registrovaný Moddus Flexi, inovace zavedeného morforegulátoru. Kromě nových odrůd řepky mají v sortimentu také hybridní...

Kategorie: Naše pole, Obiloviny, Ochrana rostlin, Olejniny