Archiv autora: David Bouma

Filtr

Připravují nové odrůdy lnu a kmínu

Především kmín, len a konopí si mohli prohlédnout návštěvníci v expozici firmy AGRITEC, výzkum, šlechtění a služby, s. r. o., na výstavě Naše pole. Společnost má v registračních zkouškách novou odrůdu olejného lnu a jednoletého kmínu.

Kategorie: LAKR, Olejniny

Představili nové odrůdy i přípravky

Novinky v sortimentu odrůd i přípravků na ochranu rostlin představila na výstavě Naše pole společnost Syngenta. Příští rok přijde do prodeje fungicid Treso, který je určen na ochranu řepky proti hlízence, od letošního roku je registrovaný Moddus Flexi, inovace zavedeného morforegulátoru. Kromě nových odrůd řepky mají v sortimentu také hybridní...

Kategorie: Naše pole, Obiloviny, Ochrana rostlin, Olejniny

Zaměřili se na minoritní bobovité

Ozimé a jarní výsevy plodin z kategorie minoritních druhů představil ve své expozici Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r. o. Jeho zástupce Ing. Karel Vejražka, Ph.D., připomněl, že jejich šlechtitelský program je zaměřen na meziplodiny a z portfolia je většina druhů z čeledi bobovitých. Jako výhodu těchto rostlin označil biodrill...

Kategorie: Obilniny, Osivo

Nabídli hybridy do všech podmínek

Široký sortiment odrůd řepky představila na výstavě Naše pole firma Rapool CZ s. r. o. Na nejvýznamnější odrůdy a novinky upozornil Bc. Pavel Stárek, produktový manager společnosti pro řepku a zástupce pro střední Čechy. Patří mezi ně hybrid Duplo, v sortimentu je ale mladších materiálů více.

Kategorie: Olejniny

Prezentovali výsledky výzkumu

Výsledky výzkumu v oborech genetika a šlechtění, výživa i ochrana rostlin ukázal ve své expozici na výstavě Naše pole Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i. Jednalo se především o knižní publikace, metodické příručky týkající se biologické ochrany proti škodlivým organismům, regulace plevelů nebo rezistenci plevelů vůči účinným látkám. Návštěvníci...

Kategorie: Naše pole, Ochrana rostlin

Soubor odrůd i kulaté výročí

Rozsáhlou prezentaci měl na výstavě Naše pole Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský. Jako tradičně představil řadu odrůd polních plodin a poradenské centrum. Návštěvníci si mohli prohlédnout také expozici k výročí šedesáti let agrochemického zkoušení zemědělských půd nebo výsledky kontroly klíčivosti semen v kompostech. Zdá se také, že se na...

Kategorie: Naše pole, Obiloviny, Odrůdy, Polní dny

Připravili se na problémy s počasím

Koncern Úsovsko hospodaří na 14 730 ha, téměř výhradě v Olomouckém kraji. Z toho výměra 6110 hektarů je v ekologickém režimu, což představuje téměř 42 % z celkové obhospodařované plochy koncernu. V konvenčním zemědělství obhospodařují 8500 ha orné půdy. Kromě jiného výrobního a obchodního zaměření mají 222 ha ovocných sadů a provozují rozsáhlou živočišnou výrobu....

Kategorie: Rostlinná výroba, Skladování

Pokusy s řepkou usnadní výběr odrůdy

Řepka olejka je dlouhodobě naší nejrozšířenější olejninou. V posledních letech se ale výměra řepky v České republice snižuje a klesá i produkce. Od roku 2018, kdy se u nás pěstovala na více než čtyřech stovkách tisíc hektarů, stále ubývá. Loňská plocha řepky v České republice dosáhla 368 tisíc hektarů. Průměrný výnos se vyšplhal...

Kategorie: Odrůdy, Olejniny