Archiv autora: David Bouma

Filtr

EKONOMICKÝ POHLED NA DIFERENCOVANÉ HNOJENÍ

Existence variability půdních vlastností je dokladována mnoha pokusy a logickým vývojem je myšlenka lokálně cílených operací na pozemku. Snahy o diferencovaný přístup ke hnojení minerálními hnojivy nejsou nové a spadají v podstatě do období počátku soustavného agrochemického zkoušení půd, tedy období před 30 – 40 lety (Vaněk et al. 2001)....

Kategorie: Nezařazené

Zdravá sadba – první krok k úspěchu

Na pravidelném setkání bramborářů ve Velké Losenici, které organizuje firma Europlant, šlechtitelská spol. s r. o., zazněly informace ze všech oblastí bramborářství. Posluchači se seznámili jak s připravovanými firemními novinkami a výsledky uznávacího řízení sadbových porostů, tak s nebezpečím chorob a možnostmi, jak jim čelit.

Kategorie: Nezařazené

Dny rostlinolékařů

V posledním listopadovém týdnu se sešli rostlinolékaři na svém tradičním setkání, tentokrát již čtvrtých Rostlinolékařských dnech konaných v Pardubicích. Přednášky se týkaly celého spektra témat, které sahaly od informací o změnách zemědělské legislativy až po aktuální poznatky z praxe.

Kategorie: Nezařazené

Veletrhy Brno se připravují na jarní agrární veletrhy

Trojice mezinárodních veletrhů - zemědělské techniky TECHAGRO, veterinární techniky a hospodářských zvířat ANIMAL VETEX a lesnického a mysliveckého veletrhu SILVA REGINA se na brněnském výstavišti uskuteční od 7. do 11. dubna 2002. Přesto už nyní jsou přípravy na tyto významné akce v plném proudu. Právě totiž skončil termín první uzávěrky...

Kategorie: Nezařazené

Zemědělství jako hlavní nebo vedlejší činnost

Podle údajů zjištěných Agrocenzem bylo koncem minulého roku v našem zemědělství 53,5 tisíce subjektů - fyzických osob (FO), splňujících stanovená kritéria (prahové hodnoty) pro zpravodajské jednotky tohoto celostátního zemědělského sčítání. Z toho převážnou část - 31,7 tisíce - tvořily osoby s osvědčením samostatně hospodařícího rolníka (SHR). Dále je zde zahrnuto...

Kategorie: Nezařazené

Veletrhy se širokým záběrem

Nedaleko od našich jižních hranic, v rakouském Riedu, proběhly před měsícem veletrhy zaměřené především na zemědělství. Na ploše 179 tisíc metrů čtverečních prezentovalo své produkty ve 42 halách 2000 vystavovatelů z 26 zemí. Veletrh, který trval téměř týden, navštívilo kolem 300 tisíc lidí. Z výstavy a doprovodných akcí bylo zřejmé,...

Kategorie: Nezařazené

Osiváři v Riedu hodnotili trendy kvality odrůd

Součástí mezinárodních veletrhů v rakouském Riedu, který proběhl na začátku tohoto měsíce, byl odborný veletrh osiv EURO-SAAT. Na více než 1200 metrech čtverečních představilo přes 45 firem širokou nabídku osiv, hnojiv a prostředků na ochranu rostlin. Součástí výstavy bylo i jednodenní sympózium, na kterém se odborníci ve svých přednáškách vyjadřovali...

Kategorie: Nezařazené

Ekologické zemědělství má budoucnost

Profesor Josef Dlouhý vystudoval v roce 1964 zemědělskou školu v Praze a poté pracoval v zemědělských podnicích. Tam získal negativní zkušenosti s konvenčním zemědělstvím. V roce 1968 odešel do Švédska, kde zpočátku působil jako doktorand na katedře rostlinné výroby na univerzitě v Uppsale a zabýval se srovnáváním kvality produkce v...

Kategorie: Nezařazené

Pestrá nabídka z Lučního údolí

Provizorní lesní cesta nás zavedla na ekologicky vedené zelinářství „Luční údolí“ nedaleko Velehradu, které od roku 1997 se svojí ženou provozuje Ing. Petr Weidenthaler. Kdo ho zná, ví že před tím několik let hospodařil na pronajatých pozemcích v Machové u Zlína. Tam však pronájem skončil a nezbylo nic jiného, než...

Kategorie: Nezařazené