Archiv autora: David Bouma

Filtr

Tenkeľ, špalda – pšenica špaldová

Osobitou staronovou plodinou a medzi pestovanými druhmi pšenice výnimočné miesto patrí pšenici špaldovej Triticum spelta L., ľudovo nazývanej tenkeľ – rôznymi prekladmi pravdepodobne nie celkom presne identifikovanej biblickej obilnine “kussemeth”.

Kategorie: Obilniny

Vliv ročních výkyvů počasí na kvalitu kukuřičných siláží

Kukuřice je obecně považována za lehce silážovatelnou. Musí k tomu však být vytvořeny určité podmínky. Patří k nim i vývoj počasí ve vegetačním období a v době sklizně. V mnoha studiích byl zaznamenán významný vliv počasí ve vybraných letech na výnos a výživnou hodnotu kukuřice. Přímý vliv roku na nutriční hodnoty a fermentační...

Kategorie: Kukuřice

Výsledky soutěže pro doktorandy a diplomanty

Redakce časopisu Úroda v minulém roce vyhodnotila články v soutěži pro doktorandy a diplomanty. Udělila tři ceny, dva oceněné články se týkaly především výživy rostlin, třetí byl věnován zaplevelené. Redakce všem výhercům gratuluje a přeje mnoho úspěchů v další výzkumné práci.

Kategorie: Agrotechnika

Pěstování geneticky modifikované kukuřice v EU a v ČR

Ve státech Evropské unie, včetně České republiky, je kukuřice jednou z nejvýznamnějších plodin pěstovaných na orné půdě. Nicméně v EU se v minulosti, ale i nadále pěstuje kromě konvenční i tzv. geneticky modifikovaná (GM) kukuřice. Ta však na území členských států, včetně České republiky, stále zaujímá pouze minoritní podíl na celkové...

Kategorie: Kukuřice

Sortiment odrůd brambor množených v roce 2020

V České republice bylo v roce 2020 registrováno 117 odrůd (27 odrůd velmi raných, 35 odrůd raných, 33 odrůd poloraných a 22 odrůd polopozdních až pozdních). Nově bylo registrováno pět nových odrůd bramboru – rané odrůdy Doubrava a Manuka pro přímý konzum varného typu B, Gabreta pro přímý konzum varného typu AB,...

Kategorie: Okopaniny

Se suchem se zřejmě budeme potýkat i nadále

V přírodě se suché sezóny střídají s roky s normálním průběhem počasí nebo naopak s mokrými. V posledních letech nejen u nás, ale i v celé Evropě převládaly ročníky s nedostatkem vláhy. I letošní rok začal suchým jarem, po kterém ale následovalo deštivé léto. S nedostatkem vláhy vlivem oteplování musíme počítat i v dalších letech. Této situaci je...

Kategorie: Agrotechnika

U sóji záleží na odrůdě i technologii

Teplomilná sója luštinatá nepatří k našim původním plodinám. Díky současným odrůdám ji ale lze úspěšně pěstovat i na našem území. V poslední sezóně sója v České republice zaujímala více než čtrnáct tisíc hektarů, tedy o polovinu více než před desetiletím. Pro úspěšnou sklizeň je kromě vhodné odrůdy potřeba dostatečné množství rovnoměrně rozložených srážek...

Kategorie: Luskoviny, Olejniny

Dlouhodobé mulčování luk snižuje druhovou diverzitu rostlin

V 90. letech minulého století došlo v důsledku poklesů stavů hospodářských zvířat k radikálním změnám v hospodaření na travních porostech. V ČR byly velké plochy luk a pastvin ponechány ladem nebo byly jednou ročně posečeny a hmota zůstávala nesklizená v řádcích. Postupně docházelo k degradaci porostů a jejich zarůstání náletovými dřevinami.

Kategorie: Pícniny