Archiv autora: David Bouma

Filtr

Může precizní zemědělství zvýšit účinnost dusíkatých hnojiv?

Cílem precizního zemědělství je dosažení vyšší efektivity materiálových vstupů tím, že při nakládání s nimi je zohledněna půdní a výnosová variabilita zemědělského pozemku. Pro zjištění této variability jsou využívány metody dálkového průzkumu Země, z kterých lze odvodit výnosový potenciál a produkční zóny jednotlivých zemědělských pozemků využitelné pro precizní (tj. variabilní)...

Kategorie: Nezařazené

Nové nařízení o ochranných opatřeních proti škodlivým organismům

Rostlinolékařskou karanténní regulaci je možné považovat za pevnou součást systému ochrany před zavlékáním škodlivých organizmů pro zemědělskou produkci, ale i životní prostředí. V domácím prostředí ji lze možná obtížně vnímat, ale již na trhu EU má zřetelné důsledky a v mezinárodních obchodních vztazích je důležitou součástí netarifních omezení přesunu nejen...

Kategorie: Ochrana rostlin

Vývoj pěstování kukuřice na zrno

Kukuřice setá patří mezi nejrozšířenější a nejdůležitější pěstované polní plodiny nejen ve světě, ale také v Evropě. Je dnes pěstována ve více státech než jakákoli jiná plodina, protože je významnou krmnou, potravinářskou, průmyslovou a také energetickou plodinou pěstovanou na orné půdě s vysokým výnosovým potenciálem. V současnosti při pěstování kukuřice...

Kategorie: Kukuřice

Vliv hnojení na organickou hmotu v půdách České republiky

Půdní organická hmota je jedním z hlavních faktorů kvality půdy. Její složení i obsah v půdě ovlivňují místní podmínky a antropogenní faktory. Organické a minerální hnojení ovlivňují obsah půdní organické hmoty odlišným způsobem – pravidelná aplikace statkových hnojiv přispívá k akumulaci organického uhlíku v půdě, zatímco samotné minerální hnojení dusíkem...

Kategorie: Výživa rostlin

Hraboš se dále množí

Populace hraboše dále rostly i v průběhu listopadu. Ukazuje to monitoringu výskytu škodlivých organismů, který vydává Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský. Problémy s přemnoženými hraboši přetrvávají na Moravě přetrvávají, objevují i vyšší počty v celé řadě českých okresů.

Kategorie: Ochrana rostlin

Sýček obecný: indikátor zdravé krajiny na pokraji vyhynutí

Sýček obecný (Athene noctua), staršími názvy i kulich, puťák, skujíček, puvík, je drobná sova z čeledi puštíkovitých (Strigidae). Ještě na začátku minulého století byl široce rozšířeným druhem a byl uváděn jako naše nejběžnější sova. Druh nyní balancuje na pokraji vyhynutí s celkovou velikostí populace nepřesahující 130 hnízdních párů. Situace je...

Kategorie: Zemědělec - správce krajiny