Archiv autora: David Bouma

Filtr

Silver Axe opět zadržela nelegální pesticidy

Celkem 550 tun nelegálních přípravků na ochranu rostlin bylo zadrženo během poslední čtvrté koordinovaná operace Europolu s názvem Silver Axe. Zúčastnilo se jí 29 zemí, poprvé také včetně České republiky. Od jejího zahájení v roce 2012 bylo již zabaveno 1222 tun nelegálních a padělaných výrobků.

Kategorie: Ochrana rostlin

Vinice ohrožují choroby kmene révy vinné

Moravské a české vinice v souvislosti s klimatickou změnou ohrožuje nový fenomén, kterým jsou choroby kmene révy vinné. Tato onemocnění, mezi něž jako nejznámější patří ESCA, se významně šíří zejména s ohledem na delší periody suchého a teplého počasí střídající se s delšími periodami chladu a vlhka.

Kategorie: Vinná réva

Nejvýznamnější hmyzí škůdci máku setého

Pěstitelé máku setého se každý rok setkávají se škodlivými výskyty hmyzích škůdců, kteří dokážou porosty velmi silně poškodit. V počátečních fázích se jedná o žír krytonosce kořenového, za významné makovicové škůdce se pak považují krytonosec makovicový a bejlomorka maková.

Kategorie: Olejniny

Více bioosiv pro ekologické zemědělce

Lepší dostupnosti osiv pro ekologické a low input zemědělské systémy má pomoci mezinárodní projekt ECOBREED. Jedná se o pětiletý evropský projekt, který bude probíhat v letech 2018–2023. Zaměří se na rozvoj metod, strategií a budování infrastruktury pro ekologické šlechtění s cílem nabídnout ekologickým zemědělcům odrůdy se zvýšenou odolností k biotickým...

Kategorie: Ekologické zemědělství

Populace hrabošů letos na maximu

V ČR je na vzestupu populace hraboše, silná gradace se týká především Moravy. Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský v průběhu května zaznamenal v porostech obilnin jižní Moravy extrémní výskyty tohoto škůdce, které dosahují lokálně až 80 % poškození porostů. Z gradační křivky je patrné, že v roce 2019 dosáhne populace hrabošů...

Kategorie: Ochrana rostlin

Na cukrovku nalétla makadlovka

V druhé polovině května byl v porostech cukrovky Čech a Moravy detekován ve feromonových lapačích počátek letu makadlovek škodících na řepě. Jde o škůdce, jehož význam v posledních třech letech významně stoupl a již v minulém roce byly potvrzeny škodlivé výskyty např. v okrese Kladno. Na první pohled se porosty...

Kategorie: Okopaniny

Výnosy řepky lze zvyšovat i v suchých oblastech

V poslední pěstitelské sezóně se řepce na rozdíl od mnoha jiných plodin na našich polích poměrně dařilo. I za sucha dosáhl průměrný výnos v České republice 3,43 t/ha. Pěstitelé na Rakovnicku jsou na nedostatek srážek zvyklí. Suchu přizpůsobují pěstitelské technologii u řepky, pšenice a dalších plodin.

Kategorie: Olejniny

Americká EPA potvrdila bezpečnost glyfosátu

Glyfosát nepředstavuje riziko pro veřejné zdraví, pokud se používá v souladu s etiketou, a není kancerogenní. Konstatuje to americká Agentura pro ochranu životního prostředí, která v současné době látku přezkoumává. Úřad to dělá u každého registrovaného pesticidu alespoň jednou za patnáct let, aby zjistil, zda nadále splňuje standard pro registraci.

Kategorie: Ochrana rostlin