Archiv autora: David Bouma

Filtr

Sklizeň olejného lnu bez desikace

Olejný len v České republice se v posledních letech pěstuje, jako minoritní plodina, na kolísající ploše kolem 1500 hektarů. Naopak světová statistika pěstitelských ploch ukazuje, že největšími světovými pěstiteli a producenty jsou Kazachstán a Rusko (téměř 1077 a 730 tis. ha). U Kazachstánu je zřejmá stále zvyšující se tendence, a...

Kategorie: Olejniny

V Kroměříži slaví sedmdesátku

Kulatých sedmdesát let letos slaví zemědělský výzkum v Kroměříži. V roce 1951 tam byla založena účelová výzkumná organizace Československých státních statků pod jménem Výzkumný a šlechtitelský ústav polních plodin ČSSS. Po změně poměrů štafetu převzal Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž, s. r. o.

Kategorie: Polní dny, Přehlídky a semináře

Kvůli počasí čekají v Německu nižší sklizeň

Německý zemědělský svaz vydal na začátku července první prognózu očekávané sklizně. Předpokládala produkci obilovin ve výši 45,4 mil. t. Odlišná čísla ale v polovině měsíce zveřejnil Německý svaz Raiffeisen, který mírně snížil svou prognózu sklizně obilovin oproti předchozímu měsíci na 43,8 milionu tun. Důvodem je nepříznivé počasí během sklizně. V...

Kategorie: Obilniny

Transformace zemědělství v Německu pokračuje

V Německu průběžně klesá počet zemědělských podniků, za posledních deset let o 12 %. Zároveň roste plocha, kterou jedna farma obhospodařuje. Je také výrazně méně podniků s chovem hospodářských zvířat, jejich stavy ale zůstávají prakticky shodné. Roste počet podniků v ekologickém zemědělství. Vyplývá to z výsledků loňského agrárního cenzu, který...

Kategorie: Ekologické zemědělství

Čističkou k lepší kvalitě produkce

Rozsáhlá živočišná výroba a kromě běžné polní produkce také plochy dvouletého kmínu, máku a olejného lnu. Tak vypadá zaměření Zemědělské společnosti Komorno, a. s., která získala ocenění v krajské kategorii za Plzeňský kraj v soutěži Zemědělec roku. Produkci uvedených plodin také finalizují a prodávají jak velko- tak maloodběratelům. Pomáhá jim...

Kategorie: Zemědělec roku

Němci přitvrdili v ochraně hmyzu

V Německu odsouhlasil spolkový sněm a spolková rada legislativní balíček k ochraně hmyzu. Zahrnuje opatření ke snížení světelného znečištění, zákaz používání vybraných insekticidů v určitých oblastech nebo například konec používání glyfosátu.

Kategorie: Ochrana rostlin

Rapsmästaren 2020

Součástí prestižní zemědělské výstavy DLG-Feldtage, která se koná každé dva roky v Německu, bývaly po dlouhou dobu i mezinárodní srovnávací pokusy v agrotechnice řepky. Svaz pěstitelů a zpracovatelů olejnin se jich pravidelně účastnil a snažil se reprezentovat české pojetí pěstování této plodiny.

Kategorie: Olejniny