Archiv autora: David Bouma

Filtr

Mendelova univerzita má nového rektora

Akademický senát dnes zvolil novým rektorem Mendelovy univerzity v Brně dosavadního prorektora pro tvůrčí činnost Vojtěcha Adama. Ten od února 2022 v čele univerzity nahradí ekonomku Danuši Nerudovou. O funkci v pořadí 34. rektora se ucházeli celkem čtyři kandidáti. Univerzita o tom informovala v tiskové zprávě.

Kategorie: Nezařazené

Nové půdní mapy

Přesné a aktuální mapy půdních vlastností jsou považovány za jeden ze základních podkladů pro hodnocení řady aspektů hospodaření na zemědělské půdě. Produkční potenciál půd, retence vody, problematika eroze půd či celková zásoba uhlíku – to jsou jen některé příklady, kde využití detailních půdní map může vést k nalezení vhodných řešení na...

Kategorie: Agrotechnika

Škodlivost a hubení myši domácí ve skladech

Myš domácí (Mus musculus) patří u nás mezi nejrozšířenější synantropní hlodavce. Setkáme se s ní prakticky všude tam, kde se nacházejí vhodné podmínky, které zahrnují úkryt a dostatek potravy. V jarních a letních měsících se myši často vyskytují také na polích, odkud se v podzimním období stahují do skladů.

Kategorie: Ochrana rostlin

Rizika spojená s rodenticidy na hlodavce ve skladech

Je notoricky známé, že mezi nejčastější synantropní hlodavce paří v zemědělských provozech myš domácí (Mus musculus), potkan obecný (Rattus norvegicus) a v menší míře krysa obecná (Rattus rattus). Zatímco myši a potkani jsou rozšířeni po celém našem území, tak krysa se vyskytuje pouze na omezeném území severozápadních Čech, avšak areál jejího...

Kategorie: Obiloviny

Možnosti ošetření obilí napadeného škůdci

V České republice se ročně vyprodukuje kolem 8 mil. tun obilí, které v převážné většině končí přímo ve skladech farmářů nebo výkupů. Pro uskladnění takového objemu je nutné disponovat dostatečnými kapacitami skladovacích prostor, které poskytnou vhodné podmínky nejen pro krátkodobé uskladnění, ale zejména pro středně a dlouhodobé skladování.

Kategorie: Obiloviny

V Německu průměrná sklizeň brambor

Podle předběžných výsledků, které zveřejnilo Spolkové ministerstvo pro výživu a zemědělství, se letos v Německu sklidí 10,6 milionu tun brambor. Produkce je nižší jak kvůli nepříznivému průběhu počasí, tak v důsledku nižší osázené plochy. I mají naši sousedé vysokou míru soběstačnosti a část produkce exportují.

Kategorie: Okopaniny