Archiv autora: David Bouma

Filtr

Mšice na ostatních olejninách

Vedle naší nejrozšířenější olejniny řepky, které byl věnován samostatný článek, patří mezi další olejniny len, hořčice, lnička, tykev olejná, sezam, ale také jedovatý skočec. Nejvýznamnějšími mezi zemědělskými plodinami jsou slunečnice a mák.

Kategorie: Olejniny

Přežije koroptev polní průmyslové zemědělství?

Neexistuje jiný druh, který by více symbolizoval pestrou zemědělskou krajinu první poloviny 20. století s typickými mezemi mezi políčky, než koroptev polní (Perdix perdix). Její dramatický pokles početnosti v druhé polovině 20. století v celé Evropě je prokazatelně spojen s nástupem intenzivního průmyslového zemědělství.

Kategorie: Ochrana rostlin

Představili výnosné odrůdy

Sortiment kukuřice, slunečnice a čiroku představila v Kralovicích společnost Agrofinal, spol. s r. o. Zdůraznila především trojici hybridů kukuřice ES Joker, ES Faraday a ES Bond. Zahrnuje je pod marketingovou značku Liga výnosných.

Kategorie: Kukuřice

Méně cukrovky u hlavních producentů

Dva největší producenti cukrové řepy v Evropské unii, Francie a Německo, uvádějí meziročně mírný pokles sklizňových ploch a očekávají nižší výnos. Zvláště ve Francii bude zřejmě propad produkce výrazný. Oba státy mají problémy s nedostupností účinných přípravků na ochranu rostlin. Francouzské ministerstvo zemědělství chce vzhledem ke kritické situaci výjimku na...

Kategorie: Okopaniny

Obilovin bude v Německu mírně méně

Německý zemědělský svaz očekává letos sklizeň obilí ve výši 42,4 milionu tun. Je to o zhruba dva miliony tun (necelých 5 %) pod průměrem let 2015 až 2019, který dosáhl 44,4 milionu tun. Sklizeň ozimé řepky mírně vzrostla na 3,3 milionu tun. Vyplývá to z konečné bilance, která vychází z...

Kategorie: Obiloviny

Letošní rok svědčil plísni bramboru

Letošní rok bramborářům přinesl obtížné podmínky. Kvůli srážkám v hlavní sezoně nastal silný tlak plísně bramboru a bakterióz a zároveň bylo obtížné porosty ošetřovat. Musejí také hledat alternativy za desikaci přípravkem Reglone, který bylo v letošním roce možné používat již jen na výjimku v porostech sadby. Hovořilo se o tom...

Kategorie: Ochrana rostlin, Okopaniny

Vědecký pohled na informace o hnojení ozimé řepky

Většina příspěvků, které pro čtenáře připravujeme, zahrnuje údaje z vědeckých publikací. To je nezbytné z pohledu přínosu nových poznatků do praxe, a také pro ověření výsledků našich pokusů, analýz, domněnek (hypotéz), nebo správnou formulaci hypotéz. Univerzity jsou však často kritizovány že jejich vědecké publikace v „impaktovaných časopisech“ nejsou pro praxi přínosem a...

Kategorie: Olejniny

Nově registrované odrůdy brukvovitých meziplodin

V současnosti vzhledem ke snaze zlepšit hospodaření s půdou stoupá význam pěstování meziplodin z letního výsevu. Proto mohou být přínosem v této snaze nově registrované odrůdy brukvovitých meziplodin, a to hořčice bílé, ředkve olejné a řepice ozimé, které se jsou významným obohacením sortimentu.

Kategorie: Agrotechnika

Prodeje pesticidů v Německu klesly

V roce 2019 v Německu opět poklesl prodej přípravků na ochranu rostlin. Vyplývá to z výroční zprávy, kterou v Berlíně představila spolková ministryně pro výživu a zemědělství Julia Klöcknerová spolu s Friedelem Cramerem, prezidentem Spolkového úřadu pro ochranu spotřebitele a bezpečnost potravin. Ministerstvo o tom informovalo v tiskové zprávě.

Kategorie: Ochrana rostlin