Archiv autora: David Bouma

Filtr

Umí ozimá řepka dobře hospodařit s dusíkem?

Odpověď na otázku v nadpisu příspěvku není jednoduchá. Značně záleží na fázi růstu a také na podmínkách pro utváření výnosu. Některé můžeme při pěstování řepky ovlivnit, avšak často záleží také na odrůdě, vlivu chorob a škůdců a průběhu počasí. Poznatky o hospodaření s dusíkem u ozimé řepky však mohou přispět ke zlepšení...

Kategorie: Olejniny

Dotace na řepku se vyplácela – za Rakouska-Uherska

Na plochu řepky se dotace skutečně vyplácela. Konkrétně na základě vyhlášky ministerstva orby z 10. července 1917 o dobrovolné přihlášce k pěstování řepky. Vyhlášku zveřejnil časopis Zemědělský archiv, věnovaný věnovaný „vědě a praxi výroby zemědělské“. Časopis tiskla Rolnická tiskárna v Praze, která spadala pod Republikánskou stranu zemědělského a malorolnického lidu,...

Kategorie: Olejniny

Bude zakázáno přihnojování močovinou?

Vzhledem k riziku emisí amoniaku je v některých zemích EU hnojení močovinou bez inhibitoru ureázy nebo zapravení do půdy zakázané. Podobné nařízení se nyní připravuje také u nás. Přitom aplikace močoviny na půdu před deštěm (5 mm a více) patří mezi nejefektivnější způsoby hnojení dusíkem s minimálním rizikem znečištění ovzduší.

Kategorie: Výživa rostlin

Emise po aplikaci kejdy a digestátu

Statková a organická hnojiva jsou cenným zdrojem živin, stopových prvků a organických látek a jejich pravidelná aplikace na půdu je jedním z předpokladů dlouhodobě udržitelné úrodnosti půd. Má však i negativní stránky vyplývající především ze znečištění ovzduší emisemi NH3 a NOx.

Kategorie: Výživa rostlin

Švýcarsko: iniciativy proti pesticidům, antibiotikům i dovozům krmiv

V polovině června proběhnou ve Švýcarsku referenda o dvou iniciativách, které se úzce týkají zemědělství. Jedno nese název Za Švýcarsko bez syntetických pesticidů, druhé Pro čistou pitnou vodu. Pokud by uspěly, znamenalo by to významný zásah do tamní produkce potravin. Obě iniciativy odmítla švýcarská spolková rada i řada oborových sdružení...

Kategorie: Ochrana rostlin

Prutové brány v cukrovce fungují

Při pěstování cukrové řepy se používá řada herbicidních zásahů, ale také u této plodiny se spektrum účinných látek omezuje. Možnostmi, jak se s plevely v plodině vypořádat bez použití herbicidů, nebo jejich objemy omezit, se někteří zemědělci stále zabývají. Klíčové je to samozřejmě pro podniky hospodařící v režimu ekologického zemědělství....

Kategorie: Ochrana rostlin, Okopaniny

Sklizeň kmínu výrazně poklesla

Možnostmi pěstování kmínu v České republice se zabýval jarní seminář pro pěstitele této plodiny. Proběhl formou online konference a přednášející se zabývali chorobami a škůdci kmínu nebo ochranou proti plevelům. Upozornili i na neobvykle nízké výnosy plodiny v posledních dvou letech, které byly zhruba nižší než poloviční.

Kategorie: LAKR

Pěstování kukuřice

Spolu s větším tlakem na ochranu zemědělské půdy, životního prostředí a s průběhem klimatické změny se mění také některé postupy při pěstování plodin. Především kvůli vyššímu riziku eroze je do určité míry omezeno pěstování kukuřice. K dispozici jsou ale nové technologie, které některé problémy dokáží řešit. Jejich výzkumem se zabývá...

Kategorie: Kukuřice