Archiv autora: Barbora Venclová

Filtr

Fotografie ze světa rostlin

Ústav experimentální botaniky AV ČR vyhlašuje spolu s dalšími akademickými institucemi druhý ročník soutěže Rostlina s příběhem. Milovníci přírody i vědci do ní mohou zasílat fotografie rostlin. Ke každé ovšem musí přidat minireportáž s informacemi o rostlině na snímku, například o její biologii nebo významu pro člověka. Nejlepší příspěvky budou...

Kategorie: Nezařazené

V Průhonicích o biodiverzitě

Botanický ústav Akademie věd České republiky ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí ČR uspořádaly v rámci českého předsednictví v Radě EU v Průhonicích ve druhé polovině května konferenci Evropské platformy pro výzkum biodiverzity.

Kategorie: Nezařazené

Portál farmáře šetří čas

Portál farmáře umožňuje elektronická podání povinných prohlášení a oznámení například vinařům, ovocnářům, sadařům, chmelařům a školkařům. Meziročně zaznamenal výrazné navýšení využití. Na čele pomyslného žebříčku stanuli ovocnáři a sadaři, kteří vloni realizovali trojnásobný nárůst elektronických oznámení v porovnání s rokem 2007. Na 15. ročníku evropské konference Informační systémy v zemědělství...

Kategorie: Nezařazené

Den o pěstování i zpracování řepky

Měsíce květen a červen se již tradičně nesou v duchu polních dnů. Těch s řepkovou tematikou neustále přibývá, přesto řepkový polní den v Nabočanech u Chrudimi byl něčím výjimečný. Souvisel se spuštěním lovosického závodu společnosti PREOL, a. s., který bude zpracovávat řepková semena zejména domácí produkce v celkovém objemu 400...

Kategorie: Nezařazené

Loňský rok se ukázal jako rekordní

Nový ředitel firmy BAYER, s. r. o., Alexander Heyn se na počátku dubna představil novinářům na tiskové konferenci této společnosti v Praze. Zhodnotil rok 2008 a představil jednotlivé vedoucí divizí firmy Bayer ČR. Country head Bayer CropScience Simon Thorsten Wiebusch nahradil ve funkci Dirka Schadeho.

Kategorie: Nezařazené

Jarní polní den ve znamení novinek

Vývoj zemědělských plodin závisí na průběhu počasí během roku. Zatímco loňská zima umožnila rostlinám velmi brzy vegetovat a vyvíjet se, letos toto roční období kralovalo téměř do konce března. Duben ovšem přinesl rekordní teploty a rostliny během čtrnácti dnů prodělaly podle pořadatelů jarního polního dne ve Stupicích vývoj téměř jako...

Kategorie: Nezařazené

Rezistentní škůdce v řepkovém poli

V období květu řepky Česká republika náhle zežloutne. Svědčí to o velkých plochách této plodiny, které v posledních letech dosáhly i přes 350 tisíc hektarů. Takto vysoké zastoupení řepky v osevním postupu s sebou nese ale větší tlak chorob a škůdců, a s tím související vysokou intenzitu chemické ochrany.

Kategorie: Nezařazené

Šetřit na osivech se nevyplácí

Smyslem semináře Osivo a sadba je informovat odbornou veřejnost o aktuální pozici českého semenářství, jeho konkurenceschopnosti, o změnách v legislativě a kvalitě osiv a sadby. Neméně důležitou součástí této akce, která se koná ve dvouletých cyklech na půdě České zemědělské univerzity v Praze, je seznámit posluchače s novými poznatky šlechtitelského...

Kategorie: Nezařazené

Porosty se musí chránit

Na letošních zimních konferencích Bayer Expert Forum se zástupci firmy zaměřili na aktuální trendy v ochraně rostlin. Posluchače seznámili s rozšířením registrace loňských novinek – insekticidu Biscaya a fungicidu Prosaro. Zatímco přípravek Prosaro byl nově zaregistrován do máku proti všem jeho důležitým chorobám, Biscaya má registraci do vojtěšky seté a...

Kategorie: Nezařazené

Organické hnojení kukuřici prospívá

V době, kdy české zemědělství zasáhla odbytová a cenová krize, hledají pěstitelé cestu, jak při zachování intenzivního pěstování plodin ušetřit náklady. V pořadí již devátý ročník konferencí s názvem Kukuřice v praxi, se zaměřil zejména na dostupné rezervy v zemědělské praxi, včetně využití statkových hnojiv. Konference přinesla také některé odpovědi...

Kategorie: Nezařazené