Archiv autora: Barbora Venclová

Filtr

Optimismus střídá vystřízlivění

Po úspěšném loňském roce, kdy bylo dosaženo velmi dobrých hektarových výnosů ozimé řepky a ceny téměř všech zemědělských komodit vyšplhaly na historická maxima, přišlo letos vystřízlivění. Nejenže nadějné porosty řepky plošně poškodila hlízenka obecná (Sclerotinia sclerotiorum), ale rozčarování přineslo také snížení výkupních cen semen, které v průběhu října klesly na...

Kategorie: Nezařazené

Cukrovar a lihovar otevřely brány

S kostkovým cukrem, cukrem moučkou, krupicí nebo krystalem se lidé setkávají denně, ale seznámit se s jejich výrobou mohou jen výjimečně. Dny otevřených dveří cukrovaru a lihovaru společnosti Cukrovary a lihovary TTD, a. s, v Dobrovici proto přilákaly více než tisíc pět set lidí. Právě probíhající cukrovarnická a lihovarnická kampaň...

Kategorie: Nezařazené

Dny nabité zajímavými informacemi

Na počátku září uspořádala Evropská iniciativa pro udržitelný rozvoj zemědělství Zemědělskou výměnu v Hildesheimmu v Dolním Sasku, které se zúčastnilo čtyřicet pět zemědělských odborníků z osmi zemí Evropské unie. Poprvé byli přizváni také zástupci z České republiky, Maďarska a Polska. Akce se zabývala nejen integrovaným zemědělstvím, ochranou přírody, půdy a...

Kategorie: Nezařazené

Ceny paliv stanovují cenu potravin

Jaké jsou příčiny globální potravinové krize? Zajímavou odpověď přinesla v červenci obsáhlá studie předního ekonoma Světové banky Donalda Mitchella, podle které se rozmach produkce biopaliv v USA a Evropě podílel na zvýšení světových cen potravin až 75 %. Tato studie je v rozporu s tvrzením americké vlády, podle níž se...

Kategorie: Nezařazené

Pozornost přilákal také lesknáček

Ve Všestarech u Hradce Králové společnost Soufflet Agro, a. s., uspořádala v pořadí již čtvrtý polní den kukuřice. Zazněly na něm informace o pěstovaných hybridech kukuřice, slunečnice a pícninách. Hovořilo se také o výskytu atypického škůdce, lesknáčka.

Kategorie: Nezařazené

Zvítězili ti nejlepší v oboru

Každoročně se na mezinárodní výstavě Země živitelka koná soutěž Zlatý klas o nejlepší vystavený exponát. V kategorii rostlinná výroba získala toto ocenění společnost Vesa Velhartice, a. s., za odrůdu bramboru Monika. Jak upozornil ředitel společnosti Ing. Viktor Kopačka, jde o velmi ranou konzumní odrůdu varného typu B, která byla v...

Kategorie: Nezařazené

Není důvod odcházet od slunečnice

Olejniny jsou důležitými zemědělskými plodinami. Zabezpečují nejen výživu lidí, ale jsou také významnou surovinou pro průmyslové zpracování a zdrojem hodnotných bílkovinných krmiv pro živočišnou výrobu. Zatímco řepku a mák můžeme pěstovat téměř ve všech výrobních oblastech České republiky, pro pěstování slunečnice na semena se jako okrajová oblast uvádí nadmořská výška...

Kategorie: Nezařazené

Každý rok přináší nové poznatky

Pěstovat plodiny v režimu ekologického zemědělství není v současné době jednoduché. Znamená to hledat způsob řešení výživy rostlin v osevních postupech, zeleným hnojením, statkovými hnojivy, ale také alternativní metody ochrany proti škodlivým činitelům. Jak zaznělo na tradiční přehlídce polních pokusů v Praze Uhříněvsi, na ekologické ploše máku v Budyni nad...

Kategorie: Nezařazené

Široký sortiment brambor pro konzum i průmysl

Letos jsou brambory v České republice vysázeny na asi 36 000 ha, včetně předpokládané plochy zahrádkářů, je tedy věnována výměra zhruba o dva tisíce hektarů méně než vloni. Z toho vyplývá, že celková plocha brambor má sestupnou tendenci. Přes očekávaný dobrý výnos komodity v sadbové oblasti u nás by neměl...

Kategorie: Nezařazené