Archiv autora: Barbora Venclová

Filtr

Jarní polní den ve znamení novinek

Vývoj zemědělských plodin závisí na průběhu počasí během roku. Zatímco loňská zima umožnila rostlinám velmi brzy vegetovat a vyvíjet se, letos toto roční období kralovalo téměř do konce března. Duben ovšem přinesl rekordní teploty a rostliny během čtrnácti dnů prodělaly podle pořadatelů jarního polního dne ve Stupicích vývoj téměř jako...

Kategorie: Nezařazené

Rezistentní škůdce v řepkovém poli

V období květu řepky Česká republika náhle zežloutne. Svědčí to o velkých plochách této plodiny, které v posledních letech dosáhly i přes 350 tisíc hektarů. Takto vysoké zastoupení řepky v osevním postupu s sebou nese ale větší tlak chorob a škůdců, a s tím související vysokou intenzitu chemické ochrany.

Kategorie: Nezařazené

Šetřit na osivech se nevyplácí

Smyslem semináře Osivo a sadba je informovat odbornou veřejnost o aktuální pozici českého semenářství, jeho konkurenceschopnosti, o změnách v legislativě a kvalitě osiv a sadby. Neméně důležitou součástí této akce, která se koná ve dvouletých cyklech na půdě České zemědělské univerzity v Praze, je seznámit posluchače s novými poznatky šlechtitelského...

Kategorie: Nezařazené

Porosty se musí chránit

Na letošních zimních konferencích Bayer Expert Forum se zástupci firmy zaměřili na aktuální trendy v ochraně rostlin. Posluchače seznámili s rozšířením registrace loňských novinek – insekticidu Biscaya a fungicidu Prosaro. Zatímco přípravek Prosaro byl nově zaregistrován do máku proti všem jeho důležitým chorobám, Biscaya má registraci do vojtěšky seté a...

Kategorie: Nezařazené

Organické hnojení kukuřici prospívá

V době, kdy české zemědělství zasáhla odbytová a cenová krize, hledají pěstitelé cestu, jak při zachování intenzivního pěstování plodin ušetřit náklady. V pořadí již devátý ročník konferencí s názvem Kukuřice v praxi, se zaměřil zejména na dostupné rezervy v zemědělské praxi, včetně využití statkových hnojiv. Konference přinesla také některé odpovědi...

Kategorie: Nezařazené

Obilniny žádají racionální ochranu

Druhové spektrum plevelů v obilninách se zužuje. Není to však důvod k radosti. V posledních třiceti letech ustupují citlivé druhy plevelů a naopak se rozšiřují obtížně regulovatelné. Důvodů je mnoho, například zavedení intenzivní agrotechniky, minimální zpracování půdy, nebo ochuzené osevní postupy, ve kterých v současné době převládají obilniny a řepka....

Kategorie: Nezařazené

Pícniny vhodné pro výrobu bioplynu

Třináctá odborná konference Energetické a průmyslové rostliny, která se na konci minulého roku konala v aule České zemědělské univerzity v Praze, přinesla mnoho zajímavých poznatků. Tradiční téma využití biomasy bylo doplněno o současné problémy produkce a využívání biopaliv. Součástí konference byla také prezentace výsledků tříletého evropského projektu Biopros. Jeho hlavním...

Kategorie: Nezařazené

Rostliny umějí rozpoznat patogeny

Choroby doprovázejí rostliny od počátku civilizace. V posledních letech pěstitelé zaznamenávají zvýšený výskyt virových zakrslostí na obilninách. S rostoucím zastoupením obilnin a kukuřice v osevních postupech nabývají na významu také fuzariózy klasu. Ty se negativně odrážejí v redukci výnosu i technologické kvalitě zrna. Jednou z nejzávažnějších chorob pšenice na světě,...

Kategorie: Nezařazené

Řepkový olej pro lidské zdraví

V rámci celostátního semináře Svazu pěstitelů a zpracovatelů olejnin v Hluku na Moravě udělila odborná porota ocenění Nutričně nejkvalitnější řepka třem odrůdám s názvy Aviso, Labrador a Radost. Ty zvítězily díky nejvyššímu obsahu lidskému zdraví prospěšných látek – vícenenasycených mastných kyselin. Do soutěže, jež si klade za cíl také propagaci...

Kategorie: Nezařazené

Naděje a skutečné využití rostlin

Národní zemědělské muzeum v Praze poodhalilo návštěvníkům význam rostliny v pořadí již třetí výstavou s názvem Rostlina – naděje a skutečnost. Zatímco se předcházející expozice Rostlina jako symbol a Rostlina jako pomocník soustředily na využití plodin v minulosti nebo současnosti, například jako motiv na mincích, ve státních listinách, zvykosloví, náboženské...

Kategorie: Nezařazené