Archiv autora: Barbora Venclová

Filtr

Jak sklízet a konzervovat kukuřici

Silážování je většinou boj s časem a počasím. Platí to i pro sklizeň kukuřice. Při každém extrémním počasí v době sklizně, ať již je to silný vítr, kroupy, přívalový déšť nebo naopak dlouhotrvající sucho, je potřeba věnovat organizačním a technologickým záležitostem více pozornosti. Smůla je, když se v průběhu sklizně...

Kategorie: Kukuřice

Objektivní srovnání výkonu kukuřice

Ing. Radko Loučka, CSc., z Výzkumného ústavu živočišné výroby, v. v. i., a kolektiv autorů se v aktuálním tématu týdne zveřejněném v týdeníku Zemědělec věnují objektivnímu srovnávání výkonu kukuřičných hybridů. Vycházejí z poznatků profesora Joa Lauera, získaných řešením dlouhodobého programu hodnocení kukuřice ve spolupráci University of Wisconsin-Extension, University of Wisconsin-Madison...

Kategorie: Kukuřice

Mapa náchylnosti půd k utužení

Na podnět Ministerstva zemědělství došlo v roce 2020 k revizi přístupu k mapovému vymezení náchylnosti půd k utužení. Podle výsledků retrospektivních monitoringů založených na porovnání párových dat (stavu půdy v minulosti a v současnosti), je zhoršení fyzikálního stavu půdy (utužení) v České republice velice rozšířeno, a to především v podorničí....

Kategorie: Nezařazené

Nejen doprava a lisování kukuřice

Sklizeň silážní kukuřice je spojena především s technologickými linkami, jejichž součástí jsou různé typy sklízecích řezaček. S rostoucí výkonností této techniky samozřejmě stoupají nároky na přepravu hmoty – využívá se jak traktorová, tak automobilová dopravní technika. Nedílnou součástí technologických linek jsou různé možnosti uskladnění kukuřičné siláže, přičemž dané technologie rozdělujeme...

Kategorie: Kukuřice

Zaměřili se na hybridy řepky

Společnost Bayer, s. r. o., zastupuje ve svém portfoliu řepky Dekalb. V současné době nabízí celkem deset odrůd, včetně hybridů odolných vůči nádorovitosti košťálovin – DK Platon a DK Placid, Clearfield hybrid DK Imperial a polotrpasličí hybrid DK Sequel. Na zemědělskou výstavu Naše pole si zástupci společnosti připravili čtveřici klasických...

Kategorie: Naše pole

Fermentace a aerobní stabilita kukuřice

Kukuřice se stala neodmyslitelnou součástí krmných dávek pro skot. Kromě toho je v posledních letech nejvíce pěstovanou plodinou pro potřeby bioplynových stanic. Kukuřici můžeme po celý rok uchovat pouze jedním způsobem, a to silážováním, na rozdíl od mnohých pícnin, u kterých se rovněž využije i nejstarší druh konzervace, a to...

Kategorie: Kukuřice

Jak se dříve pěstovaly a využívaly brambory

Lilek brambor (Solanum tuberosum) představuje po rýži a pšenici třetí nejdůležitější plodinu pro lidskou spotřebu. U nás se jedná o jednu z nejvýznamnějších okopanin. Vyjma potravin se brambory používají k výrobě škrobu a etanolu pro potravinářské i průmyslové využití. Dnešní bramborářské velmoci představují Čína, Rusko, Indie a USA.

Kategorie: Okopaniny

Aplikační technika pro nové směry ochrany

Ochrana rostlin je velmi náročnou disciplínou moderního zemědělství, která je v současnosti i velmi ožehavým tématem napříč společností. Ze strany výrobců aplikační techniky vidíme aktivní přístup k řešení/usnadnění aplikace přípravků v duchu aktivit v ochraně životního prostředí a snah snížit spotřebu přípravků na ochranu rostlin.

Kategorie: Ochrana rostlin

Změna klimatu a rostlinná produkce

Změna klimatu není záležitost daleké budoucnosti, ale s jejími konkrétními, zvláště negativními dopady se potkáváme již řadu let. V naší krajině můžeme v poslední dekádě pozorovat řetězení dříve ojedinělých projevů extrémních událostí a trendových posunů podmíněných klimatickými příčinami. Jedná se jak o abiotické situace (sucho, povodně, kratší doba trvání sněhové...

Kategorie: Nezařazené