Archiv autora: Barbora Venclová

Filtr

Potenciální pomocník v boji proti dřepčíkovi olejkovému

Dřepčík olejkový (Psylliodes chrysocephala Linnaeus, 1758) patří po zákazu moření osiva řepky neonikotinoidy opět mezi její nejvýznamnější škůdce, a to především kvůli škodám způsobeným na podzim. V České republice se význam tohoto škůdce spolu se zužujícím se spektrem vhodných přípravků na ochranu řepky v podzimním období každoročně zvyšuje.

Kategorie: Ochrana rostlin

Silný nálet dřepčíka olejkového do porostů řepky

Slunečný a teplý průběh druhého zářijového týdne podpořil aktivitu dřepčíka olejkového, který masově nalétává do vzcházejících osevů řepky. Silné výskyty byly již zaznamenány na Plzeňsku, Vysočině, v Jihočeském a Jihomoravském kraji. Intenzita brouků přesahuje tři-až pětinásobně práh škodlivosti, proto je doporučeno s ošetřením porostů s výskytem jednoho brouka na m...

Kategorie: Ochrana rostlin, Olejniny

Jak se dříve pěstoval a využíval čirok

Čirok (Sorghum) je jednou z celosvětově nejvýznamnějších pěstovaných polních plodin (společně s kukuřicí tvoří základ krmných, potravinářských a technických účelů), s velmi prastarou a bohatou historií. Uvádí se, že patří do skupiny nejdéle pěstovaných plodin.

Kategorie: Obilniny

Vydali se cestou barevných pšenic

Kolekci barevných pšenic, tedy AF Jumiko s purpurovým perikarpem a AF Oxana s modrým aleuronem uzavírá v letošním roce registrovaná ozimá pšenice AF Zora s černým zrnem, která kombinuje geny jak pro modrý aleuron, tak purpurový perikarp. Výsledný obsah antokyanů nové odrůdy násobně převyšuje množství stanovené u odrůd dříve vyšlechtěných,...

Kategorie: Obilniny, Odrůdy

Kvalita nejčastěji pěstovaných odrůd pšenice ve sklizni 2020

Již řadu let je v Zemědělském výzkumném ústavu v Kroměříži realizováno hodnocení kvality potravinářské pšenice na sklizňových vzorcích z celé České republiky. Celkem byla ze sklizně 2020 hodnocena kvalita 582 vzorků pšenice, pocházejících ze všech krajů ČR. Odrůdové spektrum bylo velmi široké – mezi hodnocenými vzorky bylo celkem 93 různých...

Kategorie: Obiloviny

Uspěli s unikátní odrůdou lnu

Společnost AGRITEC, výzkum, šlechtění a služby, s. r. o., Šumperk získala v rámci agrosalonu Země živitelka ocenění Zlatý klas za unikátní odrůdu olejného lnu Astella. Tato odrůda, vyšlechtěná společností Agritec Plant Research, s. r. o., má několik specifických vlastností, kterými se od ostatních odlišuje – jde zejména o barvu a...

Kategorie: Olejniny

První výskyty dřepčíka olejkového

Na základě podzimního monitoringu dřepčíků v řepce byl zaznamenán v 35. týdnu první výskyt dřepčíka olejkového. Intenzita výskytu brouků prozatím nepřekračuje práh škodlivosti. Silnější nápor dřepčíků se očekává až v následujících týdnech. Informuje o tom aktuální zpráva Rostlinolékařského portálu Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského.

Kategorie: Ochrana rostlin, Olejniny

Plánovaná redukce hnojení dusíkatými hnojivy jako logický krok – ano, nebo ne?

Dusík patří mezi nepostradatelné prvky pro rostliny i živočichy. Uplatňuje se jako složka stavebních látek, působí v transportních systémech, reguluje růst a podobně. Z dlouhodobých poznatků výzkumu jednoznačně vyplývá, že nedostatek dusíku u rostlin negativně ovlivní některou z uvedených funkcí. Výživa rostlin dusíkem proto musí odpovídat potřebám rostlin. Jejich požadavky na dusík jsou...

Kategorie: Jak to vidím já

Nabízejí unikátní účinné látky

Expozice společnosti Sumi Agro Czech s. r. o. nabídla v rámci výstavy Naše pole hned několik novinek. Čistý prothioconazole v přípravku Protiostar, bromuconazole ve fungicidu Wasan a insekticid Mimic s unikátní účinnou látkou tebufenozide. Novinkou je také tekutá formulace přípravku Mospilan s názvem Mospilan Mizu 120 SL.

Kategorie: Naše pole