Archiv autora: Barbora Venclová

Filtr

Mapa potenciálu půd k dehumifikaci

V roce 2020 vznikla za podpory Ministerstva zemědělství mapa, která identifikuje půdy podle potenciálu projevu dehumifikace. Informuje o tom v novém dílu seriálu zaměřeném na půdu Ing. Tomáš Khel a kolektiv z Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy, v. v. i. Celý článek je k dispozici v srpnovém vydání časopisu...

Kategorie: Půda

Prezentují nejúspěšnější odrůdy

Svaz pěstitelů a zpracovatelů olejnin na výstavě Naše pole pravidelně prezentuje odrůdy ozimé řepky, které výrazným způsobem uspěly v některých typech svazových pokusů v předchozím roce. Poradci svazu vedle informací k těmto odrůdám poskytují návštěvníkům také kvalitní poradenský servis v oblasti olejnin.

Kategorie: Naše pole, Odrůdy

Zrušená povolení přípravků

Na základě údajů Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (ÚKZÚZ) bylo v období 1. 6. – 30. 6. 2021 zrušeno povolení referenčních přípravků na ochranu rostlin a pomocných prostředků uvedených v tabulce.

Kategorie: Nezařazené

Metody ochrany proti chorobám kořenů

Fakt, že pokud rostlina nemá zdravé, vitální kořeny, nelze očekávat vysoký výnos, není nic nového. Pěstitelé mají zkušenost i s tím, že chemická ochrana proti chorobám kořenů má velmi malý efekt nebo vůbec není dostupná. K dispozici jsou ale i jiné metody. Je však nutné bez výjimek ctít zásadu, že...

Kategorie: Ochrana rostlin

Bohatý sortiment řepky a pšenice

Obilniny a řepka jsou tradičními plodinami, které v Nabočanech v rámci zemědělské výstavy Naše pole prezentuje firma Saatbau Česká republika s. r. o. Mezi nosné odrůdy ozimé pšenice patří Advokat, Balitus a Tonnage, k novinkám se řadí Aurelius a Activus a především Tiberius. V nabídce novinek ozimé řepky této firmy...

Kategorie: Naše pole, Odrůdy

Rozšířili řadu sofistikovaných hnojiv

Filozofií společnosti BioAktiv CZ s. r. o. je odlišit se od ostatních společností na trhu tím, že vyvíjejí produkty šité na míru dané situaci, podmínkám, navíc s dalšími přidanými efekty. Tento sektor je inovativní, a přestože zohledňuje klasické prvky výživy plodin, přistupuje k nim s moderními poznatky a kombinacemi v...

Kategorie: Naše pole

GM maniok s vyšším obsahem minerálů a odolností vůči virům

Mezinárodní tým vědců úspěšně vyvinul maniok s vysokou odolností vůči onemocněním virové mozaiky manioku (Cassava mosaic virus, CMD) a hnědé skvrnitosti manioku (Cassava brown streak virus disease, CBSD) a zároveň s vyšším obsahem železa a zinku. To je poprvé, co se u plodiny, která nepatří k obilninám, podařilo zkombinovat odolnost...

Kategorie: Genetika