Archiv autora: Barbora Venclová

Filtr

Vznik a šíření rezistentních populací plevelů na orné půdě

Mezi nejvýznamnější fenomén v regulaci plevelů na celém světě patří reakce plevelových společenstev na systémy hospodaření na zemědělské půdě. Plevelné rostliny se neustále přizpůsobují změnám ve skladbě pěstovaných plodin, změnám v technologiích zpracování půdy, agrotechnice a sklizně a celé řadě dalších faktorů. Jako příklad můžeme uvést krátkodobé i dlouhodobé výkyvy...

Kategorie: Plevele

Farmářská škola vychová novou generaci ekologických zemědělců

Od března 2021 se rozeběhne první ročník v České republice unikátního vzdělávacího programu pro mladé lidi se zájmem o ekologické zemědělství. Půjde o tříleté studium sestávající převážně z praxe na ekologických a biodynamických farmách v ČR i v zahraničí, doplněné o pravidelné teoretické moduly vedené zkušenými vyučujícími. Tento model funguje...

Kategorie: Ekologické zemědělství

Ochrana proti plísni bramboru byla náročná

Dostatek srážek v květnu, červnu a v červenci vytvořil vhodné podmínky pro plíseň bramboru a srážkově příznivý byl i srpen, a to v převážné většině oblastí, kde se brambory pěstují. V ranobramborářské oblasti se choroba objevila v posledním květnovém týdnu, ohniska sekundárních infekcí byla nejdříve zjištěna v zavlažovaných porostech. V...

Kategorie: Ochrana rostlin, Okopaniny

Zkušenosti si vytváříme sami

Stejně jako se vyvíjejí trendy v umění, módě, architektuře a dalších oblastech, módním trendem v oblasti bylin, okrasných rostlin se v posledních letech stala také levandule. Jak s pokorou říká majitel Levandulové farmy Židovice Mgr. Petr Nový, za tento trend nesou jistou míru zodpovědnosti. Tato rodinná farma se do povědomí...

Kategorie: Reportáž

Zimovzdornost současného sortimentu odrůd ozimé pšenice

Odolnost ozimé pšenice k zimním stresům a její důležitá složka – mrazuvzdornost – jsou ve Výzkumném ústavu rostlinné výroby, v. v. i., v Praze-Ruzyni (VÚRV) pravidelně hodnoceny u souboru odrůd a novošlechtění. Rozlišení zimovzdornosti odrůd provádí tamní odborníci pomocí provokačních testů v přirozených podmínkách, v bedýnkách umístěných v různé výšce...

Kategorie: Obiloviny

Potvrzení výskytu plevelné rostliny šáchoru jedlého v ČR

Není to tak dávno, kdy byla zaznamenána expanze na zemědělské půdě kamyšníku širokoplodého (Bolboschoenus laticarpus a kamyšníku polního (Bolboschoenus planiculmis), které patří mezi šáchorovité rostliny. Ty se vyznačují poměrně velkou reprodukční schopností a tolerancí vůči herbicidním přípravkům a odolností vůči mechanické regulaci. Šáchorovitých plevelů se vyskytuje ve světě celá řada,...

Kategorie: Plevele

Významné pozdně jarní plevele

Plevele jsou klasifikovány podle různých kritérií, avšak nejvhodnější je plevele rozdělovat podle jejich hlavních biologických vlastností, kterými jsou životní cyklus rostliny, délka života, způsob rozmnožování, rozšiřování diaspor a další. Podle těchto kritérií dělíme plevele na plevele efemerní, časně jarní, ozimé plevele, ale také plevele pozdně jarní. Pozdně jarní plevele obvykle...

Kategorie: Plevele

Pro první zásahy v obilninách a řepce

Kampaňová manažerka společnosti Syngenta Czech, s. r. o., pro olejniny, kukuřici a speciální plodiny Ing. Helena Bochová připomněla v rámci polního dne pořádaného na pozemcích Agro Žlunice, a. s., aktuální skladbu mořidel firmy Syngenta do obilnin. Připojila také důležité produkty počátku vegetace obilnin a řepky.

Kategorie: Ochrana rostlin