Archiv autora: Barbora Venclová

Filtr

Nový spolek pro inovativní zemědělce

Koncem loňského roku vznikla myšlenka vytvořit spolek zemědělců, kteří se věnují inovacím a moderním technologiím v zemědělství, aby mohli sdílet své nápady a zkušenosti, zároveň byli hybnou silou pro propojení praxe se zemědělskou politikou a legislativou. Reálnou podobu dostala tato myšlenka v březnu letošního roku, kdy byl oficiálně zaregistrovaný Spolek...

Kategorie: Půda

Nový gen rezistence proti plísni bramboru

Mezinárodní tým vědců dosáhl důležitého pokroku v probíhajících evolučních závodech ve zbrojení s plísní bramboru (Phytophthora infestans), známou a obávanou chorobou brambor. V rámci řešení této výzvy nalezli vědci z evropských institucí nový gen, který poskytuje bramborám odolnost proti všem – dosud známým 19 – rasám Phytophthora infestans. Nový gen...

Kategorie: Ochrana rostlin

Genetické nůžky na český chmel

Počátky šlechtění chmele před více než sto lety vycházely hlavně z klonové selekce. Pozdější pohlavní křížení mezi pečlivě vybranými odrůdami bylo následováno selekcí z hybridního potomstva. A ta může trvat i více než dvě desítky let. Hybridních českých odrůd nabízí Chmelařský institut, s. r. o., Žatec tak necelé dvě desítky....

Kategorie: Výzkum

Poškození krytonoscem řepkovým

I přes pokračující chladný průběh počasí jsou v porostech prakticky všech nadmořských výšek registrována poškození stonkovými krytonosci (nejčastěji krytonoscem čtyřzubým). Od konce března jsou ve žlutých miskách detekováni i dospělci krytonosce řepkového, kteří nalétali do porostů ve větším množství 26. 3. a okolo 1. 4. Informuje o tom Rostlinolékařský portál...

Kategorie: Ochrana rostlin

Zaměřují se také na meziplodiny

V rámci konference firem Saaten-Union CZ s. r. o. a Rapool CZ s. r. o. byl věnovaný prostor také meziplodinám. Společnost Saaten-Union může těžit z širokého programu propojujícího genetické zdroje několika firem. Jednou z nich je i P. H. Petersen Saatzucht Lundsgaard GmbH, která se dlouhodobě zaměřuje na šlechtění meziplodin....

Kategorie: Meziplodiny

Za úspěchem stojí šlechtění

Online konference firem Rapool CZ s. r. o. a Saaten-Union CZ s. r. o. se zaměřily na nosné odrůdy nadcházející sezóny, ale také novinky v portfoliu ozimé řepky, obilnin a meziplodin. Konference probíhala prostřednictvím TV Zemědělec.

Kategorie: Odrůdy

Možnosti zlepšení polní vzcházivosti a výnosu řepky ošetřením osiva

V tříletých maloparcelkových polních pokusech realizovaných na Výzkumné stanici Červený Újezd Praha-západ byl sledován vliv stimulace osiva řepky na polní vzcházivost a výnos semen. Ve čtyřech opakováních ověřovali odborníci z České zemědělské univerzity použití přírodního stimulátoru růstu AG 070 Seed a látky poutající vodu Aquaholder Seed. ...

Kategorie: Osivo

První případy herbicidní rezistence u heřmánkovce nevonného v ČR

V posledních letech se na našem území vedle již dlouhodobě narůstajícího počtu rezistentních populací chundelky metlice začínají objevovat i další jednoděložné a dvouděložné plevelné druhy s potvrzenou herbicidní rezistencí. V roce 2019 a 2020 provedli odborníci z České zemědělské univerzity v Praze na území České republiky monitoring herbicidní rezistence u...

Kategorie: Ochrana rostlin