Aplikace přípravků, postřikovače a pravidla jejich použití

Používání přípravků na ochranu rostlin se stále více diskutuje s ohledem na ochranu životního prostředí nejen u nás, ale dalo by se říci celosvětově. Negativní pohled veřejnosti na ochranu rostlin, při které se používají chemické přípravky, je stále více umocňován mediálními zprávami o nebezpečnosti používání přípravků a vlivu na životní prostředí a zdraví lidí. Evropské orgány postupně omezují uvádění některých účinných látek na trh, evropské země se zavazují snížit množství používaných přípravků o 20, 30 i více procent. Uvádí to ve svém článku zveřejněném v časopise Úroda Ing. Petr Harašta, Ph.D., z České společnosti rostlinolékařské.

Jak dále informuje, výrobci aplikační techniky naslouchají těmto trendům a inovují svoje stroje, vybavují je technologiemi využívajícími satelitní signál, senzorovou techniku a podobně. Vedle chemické ochrany se propagují a prosazují biologické preparáty, případně využívání nechemických metod ochrany ve spojení s uplatňováním principů integrované ochrany rostlin.

Zařízení pro aplikaci přípravků patří k nejdůležitějšímu vybavení každého, kdo má v úmyslu používat přípravky na ochranu rostlin v boji se škodlivými organismy. Zařízení pro aplikaci přípravků na ochranu rostlin stále procházejí změnami jak v konstrukci, tak ve výbavě. Upravují se (precizují) také jejich funkce.

Vyráběná a používaná zařízení pro aplikaci přípravků by měla být podle autora článku v souladu s platnými předpisy. K poslední významné úpravě předpisů v oblasti konstrukce, výroby a používání zařízení pro aplikaci přípravků došlo již v roce 2012. Osm roků je dlouhá doba, představíme-li si rychlost vývoje v této oblasti, zavádění moderních technologií, doslova boom v oblasti precizního zemědělství, elektronizace a automatizace. Již méně významný pokrok však lze zaznamenat v oblasti používání těchto zařízení pro aplikaci přípravků, zejména pokud jde o ochranu životního prostředí, tedy dodržování nebo alespoň zohledňování pravidel pro správnou a bezpečnou aplikaci.

Protože registrace nových typů aplikační techniky byla v ČR zrušena, je podle Ing. Harašty jedinou povinností provozovat zařízení splňující technické požadavky a následné označení značkou CE a být v průběhu používání pravidelně kontrolovány v rámci povinného kontrolního testování.

Pokud jde o pravidelné kontroly zařízení pro aplikaci přípravků, od 2. 1. 2020 se zkrátil interval prováděných kontrol, a to na tři roky. Ke změně/úpravě lhůty, ve které musejí být používaná zařízení přistavena ke kontrole, dochází v souladu s evropskou směrnicí 2009/128/EC. Tato problematika je prováděna vyhláškou 207/2012 Sb, informuje Ing. Harašta.

Dalšími požadavky na zařízení pro aplikaci přípravků jsou kontroly technického stavu, prováděné provozovatelem zařízení, jež mají udržovat stroje v dobrém provozně technickém stavu; dodržovat omezení použití zařízení při aplikaci s ohledem na minimalizaci rizik pro ochranu zdraví a životního prostředí.

Zohledňovat povětrnostní podmínky (rychlost větru, teplota a relativní vlhkost vzduchu) a dodržovat optimální pracovní režim (rychlost, výška trysek nad porostem a dávka vody na hektar) více či méně platí zejména pro zařízení, která nejsou vybavena protiúletovými komponenty.

Příprava postřikové kapaliny (využívání přimíchávacího zařízení, provoz míchacího zařízení v nádrži, postupné přidávání přípravků, je-li aplikováno více přípravků zařízení po aplikaci atp.), čištění zařízení po aplikaci (rozdělené na denní, celkovou, vnitřní a vnější čištění, včetně výběru vhodného místa pro očistu), omezování úletu přípravků a použití zařízení pro aplikaci přípravků omezující úlet přípravků pro možné zkrácení ochranných vzdáleností. To jsou některé další kroky, které ve svém článku uvádí odborník z České společnosti rostlinolékařské, důležité pro zajištění správné aplikace.*

Konkrétní inovace v aplikační technice a další informace se dočtete v zářijovém vydání časopisu Úroda (9/2020) v článku Ing. Petra Harašty, Ph.D., z České společnosti rostlinolékařské, Brno.

Komentáře ke článku 1

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *