Americká EPA potvrdila bezpečnost glyfosátu

Glyfosát nepředstavuje riziko pro veřejné zdraví, pokud se používá v souladu s etiketou, a není kancerogenní. Konstatuje to americká Agentura pro ochranu životního prostředí, která v současné době látku přezkoumává. Úřad to dělá u každého registrovaného pesticidu alespoň jednou za patnáct let, aby zjistil, zda nadále splňuje standard pro registraci.

Agentura pro ochranu životního prostředí (U.S. Environmental Protection Agency; EPA) v tiskové zprávě konstatuje, že její vědecká zjištění týkající se rizika pro lidské zdraví jsou v souladu se závěry z mnoha dalších zemí a dalších federálních agentur. Zatímco agentura v roce 2017 při hodnocení rizik pro lidské zdraví žádná taková nenalezla, při hodnocení ekologických rizik některá objevila. Pro jejich řešení EPA navrhuje opatření, která pomohou zemědělcům zaměřit postřik pesticidů na zamýšleného škodlivého činitele, chránit opylovače a omezit problém plevelů, které se stávají rezistentními vůči glyfosátu. Administrátor agentury Andrew Wheeler uvedl, že EPA u využití glyfosátu, který je v současné době registrován, nenalezla žádná rizika pro veřejné zdraví.
Americký ministr zemědělství Sonny Perdue konstatoval, že ministerstvo vítá navrhované rozhodnutí EPA o registraci, protože je vědecky podložené a je v souladu se zjištěními jiných regulačních orgánů, že glyfosát nepředstavuje pro člověka karcinogenní riziko. Dodal, že pokud máme v roce 2050 živit 10 mld. lidí, budeme potřebovat všechny nástroje, které máme k dispozici, což zahrnuje i glyfosát.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *