Aktuální zdravotní stav obilnin a řepky

Na většině ploch pěstovaných ozimých obilnin lze podle Rostlinolékařského portálu zaznamenat počínající problémy s chorobami a škůdci. Na pšenici se mohou lokálně objevovat silnější příznaky septoriové skvrnitosti. V ozimém ječmeni byly detekovány v posledních dvou týdnech silná napadení listovými skvrnitostmi a rzí ječnou. Silně a středně napadené porosty se objevují ve všech okresech. Porosty řepky začínají v teplejších oblastech nakvétat a v některých oblastech proběhlo již ošetření proti blýskáčku řepkovému.

Jak shrnuje portál, v porostech pšenice se začínají objevovat příznaky padlí na patách stébel. Lokálně se objevuje též střední stupeň napadení chorobami pat stébel. Stále platí, že tlak původce septoriové skvrnitosti (Septoria tritici) je letos na většině lokalit vysoký. V porostech na jihu Moravy se začínají masivně objevovat imaga a vajíčka kohoutka černého. V některých oblastech bude nutné proti tomuto škůdci insekticidně ošetřit.

V ozimém ječmeni je podle Rostlinolékařského portálu možné pozorovat příznaky spály a hnědé skvrnitosti (Rhynchosporium secalis a Pyrenophora teres). Lokálně je možné pozorovat též porosty s příznaky napadení virovými zakrslostmi. Důvodem je nezvládnutá insekticidní ochrana vlivem nepříznivých podmínek počasí (deštivý závěr léta a celý podzim 2020). Místy se objevuje v porostech rez ječná.

Před srážkami bylo možné sledovat také na řadě lokalit vliv sucha. Více o aktuální situaci sucha v ČR se dozvíte na webu Intersucha nebo ČHMÚ.

V ozimé řepce silné poškození larvami dřepčíka olejkového způsobily v řadě okresů Moravy kalamitu a zdecimované porosty musely být zapraveny. V letošním roce je z tohoto důvodu nutné očekávat extrémní ohrožení podzimních osevů řepky. Z důvodu omezené chemické ochrany bude vhodné zvážit tam, kde to bude možné, výsev jiné než brukvovité plodiny, doporučují informace zveřejněné na Rostlinolékařském portálu.

V současnosti je už možné v naší nejrozšířenější olejnině zaznamenat poškození larvami krytonosce řepkového a čtyřzubého (Ceutorhynchus napi a C. pallidactylus). Podle portálu budou s teplejším počasím pokračovat nálety i v průběhu května, ale největší škody v porostech způsobily první nálety k. čtyřzubého koncem února a v polovině března. Krytonosec řepkový nalétnul do porostů až počátkem dubna. V porostech se objevují též imaga blýskáčka řepkového ve slabé či střední intenzitě. V teplejších lokalitách, kde byl zaznamenán výskyt nad prahem škodlivosti, bylo provedeno insekticidní ošetření.

V následujících dvou týdnech bude podle portálu aktuální se zabývat ochranou proti hlízence, jejíž tlak bude záviset dále na průběhu počasí v době kvetení.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *